Et gledelig offshore-gjensyn
Etter å ha tilbragt det siste halvåret på kontor, fikk seniorrådgiver i Personalhuset i HRC, Geir Olav Hauge, et gledelig gjensyn med offshore-tilværelsen. På oppdrag for en kunde tilbragte han to uker på båt utenfor den skotske kysten.

- En spennende mulighet
Med over 15 års fartstid innen offshore og subsea, er Geir Olav godt vant til båtlivet. Så da han fikk en forespørsel om å trå til som Offshore Manager av DOF Subsea UK, tok han muligheten med begge hender.

- Da jeg fikk anledning til å bidra til å gjøre et kort comeback som OM for et så spennende prosjekt var det vanskelig å takke nei.

Oppdraget var på vegne av Saipem, som igjen var hyret inn av Nert NA Gaoithe Wind Farm (NnG Wind Farm) – et vindfelt under utbygging like øst for innløpet til Firth of Forth i Skottland. Prosjektet går ut på å bygge opp fundamentene for en vindmøllepark med de utfordringene som hører til på 50–70 meters dyp.

- Etter å ha brukt et par dager på å sette meg inn i prosjektet, fikk jeg etablert god dialog med kundene om bord, det marine mannskapet samt prosjektteamet, sier seniorrådgiveren.

Tilbakemeldingen fra kunden var at oppdraget hans ble gjennomført på en god måte.

- Oppholdet mitt gikk veldig fort, men prosjektet fortsetter og skal være ferdig i løpet av 2023 og potensielt ha en kapasitet på hele 450 MW.  

(Skandi Acergy til kai i Dundee) 


Gir en enda bedre forståelse av kunders behov
Geir Olavs drøye to uker på båt ga mersmak.

- Det var veldig kjekt å få en tur offshore igjen og kjenne på den måten å jobbe på. For min egen del er slike oppdrag veldig nyttig for å ta kunne opprettholde ekspertisen min og ikke minst tilegne meg ny kunnskap.

Gjensynet med offshoretilværelsen gir HRC-mannen også en bedre forståelse av kundenes behov.

- Det å få være på kundens side av bordet for en periode gir en unik innsikt som jeg kan ta med videre i jobben min for Personalhuset HRC. Når er man er ute i felten får man en helt annen dialog med crewet og prosjektledere enn det man har som «kun» en leverandør av personell. Denne erfaringen vil gjøre det enda lettere for meg å forstå og innfri kundenes personalbehov i fremtiden.  


  

28. juni 2022