Rekrutteringsbyrå bemanningsbyrå Drammen - Buskerud

Personalhuset, avdeling Buskerud, ligger i Drammen og vår ansatte har bred erfaring og kompetanse innen rekruttering og bemanning til Drammensregionen, Buskerud og Vestfold.

Kommer du innom i St. Olavsgate, vil du bli godt mottatt av et smittende positivt miljø. Om du selv søker nye utfordringer, eller trenger nye medarbeidere, ønsker vi å være avgjørende for din og bedriftens videre suksess. Ta kontakt så ser vi på de mulighetene som ligger i fremtiden.

KONTAKTINFORMASJON