Personalhuset - Office & Finance logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Compliance Advisor
Arbeidsgiver
Personalhuset - Office & Finance
Adresse
Kristian Augusts gate 13, 0301, Oslo, Norge
Sted
Oslo
Søknadsfrist
05. august 2024

Tilbake til jobbsøk

Compliance Advisor

Collectia søker en erfaren Compliance Advisor til vårt kontor i Oslo

Collectia er et innovativt og teknologidrevet selskap innen kreditthåndtering og har spesialisert seg på innkreving av forfalte krav, kredittvurdering og fakturering. Konsernets hovedkontor ligger i København, og sammen med de andre kontorene i de nordiske landene og Tyskland, jobber vi for mer enn 20.000 kunder i Europa. Vår visjon er å bidra til en sunn samfunnsøkonomi og håndtere inndrivelsen i tråd med våre kjerneverdier; Lidenskapelig, Respektfull, Innovativ og Transparent.

Collectia eies av Silverfleet Capital, et ledende britisk private equity-selskap med mer enn 30 års erfaring med investeringer i europeiske selskaper. Siden 2016 har Collectia Group vært på en ambisiøs ekspansjonsreise bestående av flere oppkjøp i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Danmark.

 

Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:

 

-          Minimum 5 års arbeidserfaring innen inkasso. Tidligere erfaring som faktisk leder vil være en fordel, men ikke et krav

-          Erfaring innen internkontroll, risikostyring og compliance fra inkassobransjen

-          God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter inkassobransjen er regulert av

-          Gode kommunikasjons og samarbeidsevner

-          Jobber strukturert og løsningsorientert. Proaktivt og selvstendig

 

 

Ansvarsområder:

I stillingen vil ditt ansvarsområde være å bidra til at vår virksomhet overholder lover, forskrifter og interne retningslinjer. Du vil spille en sentral rolle i å identifisere og evaluere risikoer knyttet til vår virksomhet. Du vil også arbeide tett med andre avdelinger i organisasjonen for å sikre at våre risikostyrings- og etterlevelsesprogrammer er tilstrekkelige og effektive, herunder bistå organisasjonen med å sikre en effektiv og hensiktsmessig internkontroll. Det vil i rollen også være behov for å samarbeide med øvrige land i konsernet for å sikre kompetansedeling.

Rollen vil også være sentral ved implementeringen av compliance programvare for å tilrettelegge, støtte og dokumentere full etterlevelse av lover og regler som gjelder for den norske virksomheten.

                                                                                                                                                          

-          Videreutvikle og gjennomføre risikostyrings- og etterlevelsesprogrammer som sikrer at selskapet overholder gjeldende lover og forskrifter 

-          Utføre risikovurderinger og etablere kontroller for å minimere risikoen for virksomheten

-          Gjennomføre kontrollaktiviteter

-          Påse at arbeidet med risikostyring og internkontroll er tilstrekkelig dokumentert

-          Bidra til utvikling og revidering av policyer og prosedyrer

-          Overvåke og rapportere risikoer til ledelsen og styret

-          Kontaktpunkt ved ekstern revisjon av risiko og internkontrollen

-          Gi råd til virksomheten og sikre rettidig og nøyaktig implementering av regulatoriske endringer

-          Sentral ved implementering og integrering av nye bransjer og tekniske løsninger for å sikre compliance

-          Bistå i opplæringen av nye ansatte

 

Vi tilbyr en spennende stilling i et dynamisk og innovativt selskap med konkurransedyktige betingelser. Du vil være en sentral brikke i etterlevelsesarbeidet og får muligheten til å påvirke og forme vår risikostyringsstrategi og våre complianceprogrammer.

Stillingen rapporterer til daglig leder og stiplet til group compliance director.  

Interessert? Send din søknad og CV til oss. Har du spørsmål eller ønsker å høre mer om stillingen, ta kontakt med Magnus Kløvjan på 97027624.

Om arbeidsgiver

Personalhuset er et av landets største rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi er en del av Otiga Group - et nordisk konsern bestående av flere selskaper innen rekruttering, bemanning, omstilling og konsulenttjenester. Med våre 20 avdelinger fra nord til sør er vi store nok til å hjelpe, men liten nok til å bry oss. Til sammen er vi over 120 ansatte som hver dag jobber for å inspirere, utfordre og bry oss om våre kunder og medarbeidere. Vi er en nær og personlig rekrutteringspartner og arbeidsgiver. Gjennom effektive leveranser bidrar vi med rett kompetanse slik at våre kunder får løst sine samfunnskritiske oppgaver. Personalhuset - kåret til årets rekrutteringsbyrå på The Hunt 2023, FINN jobb Awards.

Kontaktperson(er)

Magnus Kløvjan

Magnus Kløvjan

mk@personalhuset.no