Personalhuset Consulting & Outplacement

Omstilling


Personalhuset bistår i veiledning, planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser. Dette kan være ved ulike endringer som omorganisering, interne endringstiltak, outsourcing eller flytting av arbeidsplassen. 

Gjennom våre program gir vi støtte gjennom hele omstillingsprosessen for både ledere og medarbeidere. Vi ivaretar de overtallige ved omstillingsprosessen slik at de berørte får nødvendig bistand på veien mot NY RIKTIG JOBB !

Rådgivere i Personalhuset veileder og bidrar til en god prosess i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og ansatte. En god prosess ivaretar employer brand, bidrar til ro i organisasjonen, samt har fokus på fremtid og virksomhetens kjerneoppgaver i en krevende periode. For oss er det viktig å bidra til omstilling uten konflikt.

Vi i Personalhuset har dedikerte rådgivere som har lang erfaring fra omstillings- og endringsprosesser. Våre kunder er virksomheter innenfor både privat og offentlig sektor.


Personalhuset måler og oppdaterer resultater ukentlig, samt rapporterer månedlig etter avtalte KPI`er. Vi har som hovedmål at 85-90 % av våre deltakerne skal ha kommet i ny jobb og andre aktive løsninger.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud