FREVAR KF logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Driftsoperatør
Arbeidsgiver
FREVAR KF
Adresse
Habornveien 61,
Sted
Fredrikstad
Søknadsfrist
16. april 2024

Tilbake til jobbsøk

Frevar KF søker Driftsoperatør deponi

Vi søker etter en driftsoperatør til å utføre driftsoppgaver på deponi i henhold til avdelingens målsettinger og i tråd med Frevar sine verdier.

Stillingens hovedoppgaver :
 • Håndtering og kjøring av ulike anleggsmaskiner
 • Vedlikehold på utstyr
 • Daglige aktiviteter for avfallshåndtering samt mottak og registrering av avfall
 • Gjennomføre stikkprøver på mottatt avfall
 • Planlegge drift og sluttbehandlingsprosesser
 • Tilrettelegge driftsoppgaver etter gjeldende driftsinstrukser og rutiner i samarbeid med overordne

Ønsket kompetanse:
 • Fagutdannelse, fagbrev innen bygg og anlegg, gjenvinningsfag ol.
 • Maskinførerbevis for hjullaster og gravemaskin
 • Lastebilsertifikat og gyldig YSK
 • Truckførerbevis
 • Erfaring med kompaktor
 • Erfaring med HMS arbeid

Praktisk erfaring med:
 • Deponidrift
 • Anleggsarbeid
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Inngår i en vaktordning

Personlig profil:
 • Evne til god kommunikasjon
 • Fleksibel og evne til samarbeid
 • Systematisk og strukturert
 • Løsningsorientert
 • Selvgående, tar initiativ og ansvar
 • Positiv og imøtekommende
 • Kvalitetsbevisst

Vi tilbyr en spennende og variert stilling hvor du får muligheten til å påvirke din egen og andres hverdag. Frevar tilbyr et godt arbeidsmiljø, gode pensjons- og forsikringsordninger, lønn etter avtale og muligheter for kurs og utvikling.

Du søker stillingen elektronisk via annonsen.
Har du spørsmål kan du kontakte seniorrådgiver Knut Eyvind Aasgaard i Personalhuset.
Mail: knut.eyvind.aasgaard@personalhuset.no eller mobil: 469 27 745 
 

Om arbeidsgiver

FREVAR har en sentral og samfunnsnyttig rolle i nærmiljøet. Foretaket har vært en pådriver for den sirkulære økonomien på Øra og i Fredrikstad siden oppstarten. Vi er nå ca 90 ansatte og ønsker nå nye medarbeidere velkommen på laget. FREVAR er en arbeidsplass med dyktige kollegaer som satser på et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø og du vil være en viktig medspiller slik at FREVAR kan levere sine samfunnskritiske tjenester. FREVAR KF – Fredrikstad Vann-, Avløps – og Renovasjonsforetak – er et Kommunalt Foretak som produserer drikkevann, biogass, renser avløpsvann, forbrenner avfall/produserer damp, mottar og behandler avfall, deponerer masser og drifter fjernvarmenettet. FREVAR er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001. Bedriften med mekanisk verksted er lokalisert på Øra industriområde i Fredrikstad.

Kontaktperson(er)

Knut Eyvind Aasgaard

Knut.Eyvind.Aasgaard@personalhuset.no
+4746927745