Gassco AS logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Porteføljestyrer og analytiker
Arbeidsgiver
Gassco AS
Adresse
Bygnesvegen 75
Sted
Kopervik
Søknadsfrist
30. november 2023

Tilbake til jobbsøk

Ønsker du en spennende rolle innen forskning & utvikling og forretningsutvikling?

Avdelingen «Forskning og utvikling» har ansvar for Gasscos forskningsportefølje som støtter opp om en bærekraftig drift og utvikling av gassinfrastrukturen. Vi søker nå etter personer som trives med å jobbe i et forretningsutviklingsmiljø med komplekse problemstillinger, langsiktig perspektiv og samhandling i et profesjonelt aktørbilde. Du vil få mulighet til å arbeide med porteføljestyring, oppfølging av FoU prosjekter og analyser i et engasjert og kompetent miljø. Stillingen inngår i forretningsområdet «Forretningsutvikling og Prosjekter» og er underlagt avdelingen «Forskning og utvikling».

Arbeidsoppgavene vi tilbyr er mangfoldige og utviklende:

 • Bidra til utvikling og oppfølging av Gasscos FoU portefølje, herunder oppfølging og koordinering av FoU prosjekter, teknologimonitorering og evaluering av nye FoU forslag
 • Bidra til å styrke Gassco sin kompetanse innen lavkarbon løsninger
 • Delta i strategisk utvikling av det norske gasstransportsystemet, inkludert nye verdikjeder som hydrogen og CCS
 • Bidra til god samhandling på tvers av avdelinger og fagmiljøer i Gassco, samt eksterne aktører som eiere og brukere, tjenesteleverandører og forskningsinstitusjoner

Vi vektlegger følgende kvalifikasjoner:

 • Universitets-/mastergradsutdanning
 • Erfaring og/eller interesse innen lavkarbon løsninger, analyse, forretningsutvikling og prosjektledelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Du er aktuell for oss hvis du:

 • Er ansvarlig, kreativ og løsningsorientert med fokus på å oppnå resultater i tett samarbeid med kollegaer og eksterne aktører
 • Har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Har gode tekniske ferdigheter med verdikjedeperspektiv

Vi tilbyr deg:

 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter og lønns- og arbeidsvilkår
 • Et godt og fleksibelt arbeidsmiljø med et mangfoldig velferdstilbud

Gassco ønsker en god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Vi vil også oppfordre folk med ulik minoritetsbakgrunn til å søke på ledige stillinger hos oss. Vi trenger deg som ønsker å bli med og drifte det norske gasstransportsystemet!

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som kommer frem av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres kun etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du kontakte Milly Hauge Kallevik +47 481 39 012 i Personalhuset Search&Selection, eller Elisabeth Alne Hendriks, Leder for Forskning og Utvikling +47 977 87 204.


 

Om arbeidsgiver

Gassco AS har ansvaret for transport av all gass fra norsk sokkel til Europa. Gasstransportsystemet er integrert og består av nær 9000 km med rørledninger, stigerørsplattformer, prosessanlegg og mottaksterminaler i Norge og i Europa. På Gassco sitt hovedkontor på Karmøy er vi rundt 220 ansatte. I tillegg har vi 160 ansatte fordelt på mottaksterminalene i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.

Kontaktperson(er)

Milly Kallevik

Milly Kallevik

Avdelingsleder
milly.kallevik@personalhuset.no
+4748139012