Nye Veier AS logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Seniorrådgiver HR og utvikling
Arbeidsgiver
Nye Veier AS
Adresse
Kjøita 6
Sted
KRISTIANSAND S
Søknadsfrist
04. oktober 2023

Tilbake til jobbsøk

Vil du være med på å utvikle menneskene, kulturen og organisasjonen vår?

Seniorrådgiver HR og utvikling

Vi styrker nå selskapet og ser etter deg som kan lede arbeidet med kompetansestyring og utvikling, samt være en pådriver og tilrettelegger for leder-medarbeider- og organisasjonsutvikling.
Du vil bli en del av avdelingen for HR og administrasjon som består av engasjerte, kompetente og faglig nysgjerrige medarbeidere. Sammen jobber vi hver dag for å være en attraktiv arbeidsgiver. Mangfold og inkludering er viktig, og vi ønsker å gjenspeile dette i arbeidet vi gjør.

Arbeidsoppgaver
 • Lede strategisk og operativt arbeid med kompetanse, eksempelvis utvikling av struktur for kompetansestyring og planer.
 • Bistå i gjennomføring av utviklingsprosjekter, eksempelvis leder- og medarbeiderutvikling, kulturbygging, talentutvikling, oppfølgingsplaner, hospitering mm.
 • Utvikle metode og rammeverk innen avdelingens ansvarsområder
 • Utføre strategiske HR-analyser og identifisere behov for organisasjonsutvikling
 • Støtte ledere og team for økt samhandling
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå, fortrinnsvis innen HR, organisasjonsutvikling eller tilsvarende
 • Solid relevant erfaring fra stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver, eksempelvis kompetansestyring og utvikling, organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, prosess- og prosjektledelse og analysearbeid
 • Innsikt i relevant lov- og avtaleverk
 • God digital kompetanse
 • Erfaring med prosess-/prosjektledelse, kompetansestyringsverktøy, og gjerne benyttet metodikk og prinsipper som design thinking og smidig metodikk
Personlige egenskaper
 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og foretar gode vurderinger
 • Du utfører planer med engasjement og utholdenhet
 • Du har initiativ, sikrer fremdrift og liker å være i forkant
 • Du tenker strategisk, tør å utfordre det eksisterende og tenke nytt
 • Du bygger relasjoner, skaper tillit og er lett å samarbeide med
Vi tilbyr:
Nye Veiers verdier er: fornyer, forbedrer, forsikrer. Du vil ta del i et kunnskapsdelende og kompetent miljø med ledere og fagpersonell fra ulike bransjer og sektorer. Du vil arbeide i et selskap som gjennomfører store, spennende og samfunnsnyttige prosjekt og arbeidsoppgaver.
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, innskuddspensjon, gode personalforsikringer, gode utviklingsmuligheter og fleksibel arbeidstid.

Søknadsinformasjon:
Vi ønsker at du søker på stillingen med egen CV og søknadstekst. Det kan bli utført en bakgrunnssjekk i forkant av eventuell ansettelse. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp.

Nærmere opplysninger om stillingen og Nye Veier AS kan fås ved henvendelse til vår rekrutteringspartner Personalhuset, ved Henriette Iglebæk.

Om arbeidsgiver

Nye Veier er et 100 prosent statlig eid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, etablert i 2016 som en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Oppdraget er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier og prioritere prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Målet er å redusere reisetid, knytte sammen bo- og arbeidsregioner og redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Nye Veier har 185 dyktige medarbeidere og har siden oppstarten åpnet mer enn 120 km trafikksikker vei. Porteføljen ble sist utvidet i ny Nasjonal transportplan i 2021. Porteføljeutvidelsen inkluderer også baneprosjektet Ringeriksbanen. Nye Veier satser på helhetlig planlegging og utbygging, bygging av lengre veistrekninger om gangen, tidligere involvering av entreprenør og bruk av ny teknologi, materialvalg og prosjektmetoder. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og lokale kontorer knyttet til utbyggingsprosjektene. For mer informasjon se; www.nyeveier.no

Kontaktperson(er)

Henriette Iglebæk

Henriette Iglebæk

Seniorrådgiver Search & Selection
henriette.iglebaek@personalhuset.no
+4797097222 / +4797097222