Rogaland Fylkeskommune logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Bygg- og eiendomssjef
Arbeidsgiver
Rogaland Fylkeskommune
Adresse
Arkitekt Eckhoffsgt.1
Sted
STAVANGER
Søknadsfrist
14. juni 2023

Tilbake til jobbsøk

Vil du være med å bygge et bedre Rogaland sammen med dyktige og engasjerte kollegaer?

BYGG- OG EIENDOMSSJEF
Vi søker en erfaren leder som ønsker å utvikle og lede bygg- og eiendomsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til ca.15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skoler og administrasjon.

Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen. Investeringsrammen de kommende årene er på ca. 3 mrd.kr.

Som bygg- og eiendomssjef vil du ha det overordnede ansvaret for avdelingen, som har ca. 90 medarbeidere. Du vil samhandle tett med din ledergruppe om utviklingen av avdelingen, og jobbe sammen med dyktige medarbeidere for å nå felles mål. Samarbeid med andre avdelinger og virksomheter blir en viktig del av arbeidshverdagen.

Stillingen er pt. en del av den administrative toppledelsen i Rogaland fylkeskommune og rapporterer til fylkesdirektøren. Som bygg- og eiendomssjef vil du få en spennende og krevende stilling, med muligheter for å påvirke for en bærekraftig samfunnsutvikling.

DINE ANSVARSORÅDER vil blant annet være :
 • Bidra til at vi sammen utvikler hele organisasjonen, gjør gode helhetlige prioriteringer og oppnår resultater forankret i fylkeskommunens overordnede planer
 • Lede og videreutvikle avdelingens ledergruppe for å nå strategiske mål
 • Samhandle tett med andre avdelinger og virksomheter
 • Overordnet ansvar for avdelingens budsjett, regnskap, investeringer og leieforhold
 • Følge opp og videreutvikle avdelingens internkontrollsystem, herunder også SHA
 • Saksbehandling til folkevalgte organ og oppfølging av politiske vedtak
 • Forvaltning, vedlikehold og utvikling av eksisterende bygnings- og eiendomsmasse
 • Sikre effektive og brukervennlige fellestjenester

DIN KOMPETANSE OG ERFARING
 • Relevant høgskole- eller universitetsutdannelse
 • Relevant lederkompetanse fra bygg- og eiendomsvirksomhet
 • God økonomiforståelse og kjennskap til offentlig forvaltning
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God rolleforståelse og evne til å fremme godt samarbeid med ledere, tillitsvalgte og folkevalgte
 • Interesse for og erfaring med hvordan teknologi kan medvirke til en bedre og mer effektiv organisasjon og oppgaveløsning

DINE PERSONLIGE EGENSKAPER
 • Tillitsfull med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å involvere, engasjere og fremme samarbeid
 • Høy gjennomføringsevne, god på prioritering og effektiv oppgaveløsning
 • Strukturert og analytisk, med et helhetsperspektiv
 • Fremtidsrettet og utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt i vurderingen.


VI TILBYR
En spennende og krevende topplederstilling med store muligheter til å påvirke
Engasjerte og dyktige kollegaer i en fremtidsrettet organisasjon
Lønn etter avtale, offentlig tjenestepensjon og forsikringsordninger
Kontorsted sentralt plassert i Stavanger sentrum


Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I samsvar med Offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Stine Flø Riksheim tlf. 982 95 179/ e-post: stine.riksheim@personalhuset.no i Personalhuset Search & Selection.
Du kan også kontakte fylkesdirektør Gunn Claire Westad tlf. 951 02 811, eller assisterende fylkesdirektør Håkon Schwalb tlf. 975 98 326

 
Søknadsfrist: 14. juni
 

Om arbeidsgiver

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4300 ansatte. Vi jobber for en bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland.

Kontaktperson(er)

Stine Flø Riksheim

stine.riksheim@personalhuset.no
+4798295179