Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnevern og sosiale tjenester logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Enhetsleder for Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg
Arbeidsgiver
Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnevern og sosiale tjenester
Adresse
Allehelgensgate 2
Sted
BERGEN
Søknadsfrist
04. april 2023

Tilbake til jobbsøk

Vi søker deg som gjennom god ledelse vil bidra til et viktig samfunnsoppdrag

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter. Etaten står overfor store utviklingsoppgaver som følge av Oppvekstreformen samtidig som vi må sikre at tjenestene holder god kvalitet i det lovpålagte arbeidet.
Vår mangeårige barnevernsleder går av med pensjon til sommeren, og vi søker hennes erstatter. Du er en dyktig, engasjert og motiverende leder, og opptatt av å skape tillit. Du er med på å forme en kultur med vekt på kvalitet og etikk i tjenesten. Barneverntjenestens kjerneoppgaver er å gi barn og familier hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner. Stillingen er for deg som gjennom god ledelse vil være med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag; sikre gode tjenester til byens barn og deres familier.
Barnevernstjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg har i overkant av 60 årsverk og et årsbudsjett på 193millioner. Enheten har 6 avdelinger og en stab bestående av jurister, psykolog og fagrådgiver. I tillegg har enheten flere felles ressurser sammen med Barne- og familietjenesten, slik som personalrådgiver, økonomirådgiver, fagkonsulent og kontorfaglig avdeling  Barnevernstjenesten holder til i nye og flotte lokaler tilknyttet Oasen senter, sammen med Barne- og familietjenesten.
Les mer om stillingen her: https://www.personalhuset.no/artikkel/bergen-kommune-barneverntjenestenArbeidsoppgaver

 • fagansvar for barneverntjenestens myndighetsutøvelse og forvaltningspraksis
 • ansvar for resultat, økonomi og personalforvaltning
 • ansvarlig for videreutvikling av tjenesten i samsvar med etatens mål og strategier
 • ansvarlig for internkontroll og hms i enheten


Kvalifikasjoner

 • minimum 3 års sosialfaglig høyskole eller universitetsbakgrunn
 • krav til videreutdanning i barnevern
 • ønskelig med videreutdanning i ledelse. Ledelseserfaring i barnevern kan kompensere for dette
 • erfaring fra arbeid fra barnevernstjenesten
 • erfaring fra arbeid med endringsledelse
 • grunnleggende kompetanse i IKT
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • krav om gyldig politiattest


Personlige egenskaper

 • evne og vilje til nytenkning og fleksibilitet
 • kunne arbeide analytisk for å nå organisasjonens strategiske mål
 • evne til å motivere og utvikle ansatte
 • gode samarbeidsegenskaper
 • lojalitet til politiske beslutninger som fattes, samt evne til gjennomføring


Vi tilbyr

 • en arena for å utvikle gode tjenester for barn og familier
 • arbeid i en kommune hvor det pågår et viktig utviklingsarbeid for å forbedre barnevernet
 • varierte arbeidsoppgaver i et demografisk interessant byområde
 • stillingen inngår i en ledergruppe med totalt 4 barnevernsledere
 • mentor ordning
 • faglig og personlig utvikling
 • gode forsikrings-, pensjons- og flytteordninger
 • lønn etter avtale

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i eget søknadsfelt. De vil i tilfelle få tilbakemelding før offentliggjøring. Les mer om relevant begrunnelse i Offentligloven § 25.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Cecilie Wåge, Seniorrådgiver, Personalhuset Search & Selection tlf. 465 48 842. Eller til Bergen kommune ved Rådgiver. Anne-Tove Boga, tlf: 945 30 061.

Om arbeidsgiver

Personalhuset er et av landets største rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi er en del av Otiga Group - et nordisk konsern bestående av flere selskaper innen rekruttering, bemanning, omstilling og konsulenttjenester. Med våre 20 avdelinger fra nord til sør er vi store nok til å hjelpe, men liten nok til å bry oss. Til sammen er vi over 120 ansatte som hver dag jobber for å inspirere, utfordre og bry oss om våre kunder og medarbeidere. Vi er en nær og personlig rekrutteringspartner og arbeidsgiver. Gjennom effektive leveranser bidrar vi med rett kompetanse slik at våre kunder får løst sine samfunnskritiske oppgaver. Vi jobber for å bidra til økt verdiskapning, inkludering og mangfold i arbeidslivet. Vårt mål er å være ledende i bransjen på mangfold, likestilling og fordomsfri rekruttering. Hver dag jobber vi sammen for å skape fremtidens arbeidsliv - et arbeidsliv som er dynamisk, fleksibelt, fordomsfritt og inkluderende.

Kontaktperson(er)

Cecilie Wåge

Cecilie Wåge

Seniorrådgiver
cecilie.wage@personalhuset.no
+4746548842