Heidelberg Materials logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Controller
Arbeidsgiver
Heidelberg Materials
Adresse
Setrevegen 2
Sted
BREVIK
Søknadsfrist
12. februar 2023

Tilbake til jobbsøk

Controller til spennende klimaprosjekt

Vi søker en engasjert, analytisk og positiv / drivende Controller til vårt prosjekt Carbon Capture and Storage (del av Nothern Light - Langskip), ved vår sementfabrikk i Brevik. Stillingen jobber tett med Plant Controller Brevik og rapporterer til Controller Heidelberg Materials Norway. 
Etter prosjektet vil stillingen fortsette under økonomiavdelingen til Heidelberg Materials.
Vil du jobbe med økonomi i et av norges hittil største klimaprosjekt?
 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjekt-controlling for «Prosjekt Brevik CCS (karbonfangst)».
 • Ansvarlig for løpende kostnadsoppfølging (-kontroll) og prosjektprognoser, i tett samarbeid med prosjektleder og øvrige prosjektledelse.
 • Månedsrapportering internt (Heidelberg Materials) og til offentlige myndigheter.
 • Ansvarlig for utarbeidelse av dokumentasjon til offentlige myndigheter i forbindelse med prosjektstøtte, samt oppgjørsoppfølging internt og mot offentlige myndigheter. Dette inkluderer avstemming mot interne systemer (prosjekt / regnskap).
 • Analyser, økonomisk oppfølging og rapportering til prosjektledelse og andre relevante parter i prosjektet.  
 • Bistå prosjektet med finansiell support, analyser og løpende økonomioppfølging.
 • Etter ferdigstillelse av prosjektet inngå som ressursperson i videre økonomioppfølging av CCS-anlegget og i tillegg inngå som en del av fabrikks-controlling Brevik i operasjonell drift.
 • Arbeidsoppgaver i driftsfasen vil typisk være å bistå ved budsjettering av CCS-anlegget, rapportering og oppfølging (controlling), i tråd med interne krav fra Heidelberg Materials.
 

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad (e.l.) innenfor økonomi.
 • 3-5 års relevant erfaring.
 • Regnskapsforståelse og systeminteresse (SAP).
 • Hands-on / proaktiv, nysgjerrig, nøyaktig og læringsvillig.
 • Personlig egnethet.
 

Vil du jobbe med oss?

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Heidelberg Materials jobber for at betong skal være et klimanøytralt byggemateriale innen 2030, og du kan være en viktig brikke i denne utviklingen.
En interessant og spennende rolle i et selskap og en industri i utvikling.
Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø og fagmiljø
Lønn etter avtale.Norcem er landets eneste produsent av sement med fabrikker i Brevik og i Kjøpsvik. Norcem er en del av Heidelberg Materials, som er en global markedsleder innenfor sement, tilslag, betong og betongelementer.
Ved fabrikken i Brevik bygges det nå et karbonfangtsanlegg som skal redusere klimautslippene i Brevik med 400 000 tonn CO2, og er en del av regjeringens «Langskip» prosjekt.
Dette er betegnet som det største klimaprosjekt i norsk industrihistorie. Etter planen skal anlegget være ferdig i 2024.
Har du lyst til å jobbe i en tradisjonell industribedrift med moderne teknologi og langsiktige planer?

Om arbeidsgiver

Karbonfangst og lagring kan spille en viktig rolle i å stoppe klimaendringene. Per i dag finnes det mange tusen energi- og industrianlegg i verden som slipper ut store mengder CO2. For mange av dem er karbonfangst og lagring (CCS) den eneste løsningen for å bli utslippsfri. Uten karbonfangst blir det uendelig mye vanskeligere å nå målene i Parisavtalen. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, sett over et livsløpsperspektiv. For å oppnå denne visjonen er fangst av CO2 fra sementproduksjonen et viktig element. Norge og Norcem viser lederskap innen karbonfangst og lagring. Norcem har over lang tid samarbeidet tett med ulike institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og konseptstudier til arbeidet med fullskala implementering av denne helt nødvendige klimateknologien. Ved vår fabrikk i Brevik er vi i gang med byggingen av et fullskala anlegg for karbonfangst som skal ferdigstilles i 2024. Dette inngår i det norske "Langskip"-prosjektet som ble vedtatt av Stortinget i desember 2020.

Kontaktperson(er)

Vegard Ødegård Nilsen

Vegard Ødegård Nilsen

Rådgiver
vegard.odegard@personalhuset.no
+4792434285