Bergen kommune Byrådsavdeling for helse og omsorg logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Seksjonssjef for Plan og utvikling
Arbeidsgiver
Bergen kommune Byrådsavdeling for helse og omsorg
Adresse
Rådhusgaten 10
Sted
BERGEN
Søknadsfrist
14. februar 2023

Tilbake til jobbsøk

Vil du være med å bidra til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune?

Byrådsavdeling for helse og omsorg har ansvaret for kommunens tjenestetilbud innen sentrale samfunnsoppgaver som helsetjenester, tjenester til eldre, tjenester til funksjonshemmede og tjenester til utviklingshemmede. Byrådsavdelingen er sekretariat for byråden og utformer satsinger og strategier basert på fagkunnskap, politiske prioriteringer og satsingsområder. Byrådsavdelingen skal også sørge for gjennomføringen av politiske vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Seksjon for plan og utvikling søker ny leder. Seksjonen har ansvar for arbeidet med utarbeidelse av politiske saker og planer, samt oppfølging av helse- og omsorgstjenestene. Ansvaret inkluderer et overordnet ansvar for kvalitetsstyringssystem. Seksjonen består av ni dyktige rådgivere innenfor både samfunnsfag, helse -og sosialfag.

Som seksjonssjef vil du få en unik mulighet til i å jobbe i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og politikk. Du vil bistå med strategisk og faglig rådgivning til kommunaldirektør og til byråden som utformer satsinger og strategier basert på politiske satsingsområder.
Vi søker etter en erfaren leder med god samfunnsforståelse og som evner å gjøre helhetlige og strategiske vurderinger. Du må ha organisasjon- og rolleforståelse samt evne til å skape gode tverrfaglige samhandlingsarenaer.
Med et stort og bredt faglig ansvarsområde, vil du sammen med et tverrfaglig og kompetent miljø kunne utføre meningsfylt arbeid for utviklingen av velferdstjenestene i Bergen

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til å styrke utviklingen av helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune gjennom kunnskapsbasert plan og utredningsarbeid
 • Utarbeide styrende dokumenter for byrådsavdelings virksomheter
 • Sikre at seksjonen har tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet til å levere innenfor de rammer og prioriteringer som gjelder
 • Bidra inn i strategisk ledelse av hele byrådsavdelingen gjennom støtte til kommunaldirektør og byråd
 • Sørge for god kontakt og samhandling med både eksterne samarbeidspartnere, myndigheter, og på tvers av seksjoner og andre byrådsavdelinger
 • Bidra aktivt med utviklingsarbeid inn i kommunaldirektørens ledergruppe
 • Personalansvar og lederoppfølging av seksjonens ansatte

Kvalifikasjonskrav
 • Ledererfaring fra offentlig sektor eller andre virksomheter med tilsvarende kompleksitet
 • Utdanning innen relevante fagområder, fortrinnsvis masternivå
 • Erfaring fra å jobbe med politiske prosesser vil bli vektlagt
 • Særlig god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • En fordel med kjennskap til seksjonens fagområder

Personlige egenskaper
 • Evne til å tenke helhetlig og gjøre strategiske vurderinger
 • Systematisk tilnærming, gjør klare prioriteringer og sikrer gjennomføring
 • Tillitsfull relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • Evne til å lede, motivere og utvikle selvstendige medarbeidere

Vi tilbyr
 • Et meningsfylt arbeid, med mulighet for å påvirke velferdstjenestene i Bergen
 • Stort ansvarsområde, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stort fagmiljø og samhandling med politisk miljø
 • Solid og profesjonell arbeidsgiver med gode utviklingsmuligheter
 • Flott og moderne arbeidsplass i Bergens nyrenoverte rådhus

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt og søknaden. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Linda Stegelvik Johnsen tlf. 99 47 29 40, Personalhuset Search & Selection.
 

Om arbeidsgiver

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Vestland fylke med ca. 19.100 medarbeidere og et årsbudsjett på 22,6 milliarder kroner. Vårt oppdrag er å utvikle Bergen med gode tjenester til innbyggerne. Kommunen har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste, utøvende styringsorgan. Sentraladministrasjonen består av syv byrådsavdelinger som utgjør Byrådets nærmeste administrasjon. Byrådsavdelingene har ansvar for forberedelse av saker til behandling i byrådet, samt for gjennomføring av politiske vedtak.

Kontaktperson(er)

Linda Stegelvik Johnsen

Rådgiver
lsj@personalhuset.no
+4799472940