Bjerkreim kommune logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
ØKONOMISJEF
Arbeidsgiver
Bjerkreim kommune
Adresse
Sted
VIKESÅ
Søknadsfrist
15. februar 2023

Tilbake til jobbsøk

Ønsker du å bidra til god økonomistyring og være med å lede Bjerkreim kommune inn i fremtiden?

Ønsker du å bidra til god økonomistyring og være med å lede Bjerkreim kommune inn i fremtiden?

ØKONOMISJEF


Økonomiområdet er en del av kommunens sentrale stabs- og støttefunksjon. Stillingen inngår i kommunedirektørens toppledergruppe og er en viktig støttespiller for kommunedirektøren, den politiske ledelsen og øvrige kommunalsjefer. Rollen innebærer å yte gode tjenester ut i organisasjonen. Medvirkning til å samle organisasjon mot felles mål og sikre gjennomføring står derfor sentralt.

Økonomisjefen skal legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Bjerkreim kommune. Vår nye økonomisjef skal bidra til utviklingsprosesser, og skal være en aktiv pådriver for helhetstenking og tverrfaglig samarbeid.

Vi søker en initiativrik og faglig sterk leder med relevant høyere utdanning og bred erfaring innen budsjett, regnskap og økonomistyring. Du har gode kommunikasjonsevner og medvirker til samhandling på tvers i organisasjonen. Videre jobber du strukturert, er analytisk i ditt arbeid og har god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon.
 

Arbeidsoppgaver

* Overordnet ansvar for budsjettering, regnskap, innkjøp og økonomisk analysearbeid
* Operativt ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunen
* Strategisk planlegging og rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse
* Personal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for eget område
* Ansvar for gode rutiner og effektiv rapportering til administrativ og politisk ledelse
* Lede og utvikle de funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde
 

Ønskede kvalifikasjoner

* Solid og bred erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid
* Strategisk og operativ ledererfaring innen økonomiarbeid
* Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
* Erfaring med utviklingsarbeid vil bli vektlagt
* Initiativrik, strukturert og analytisk
* Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper


Vi tilbyr

* En spennende lederstilling i en veldrevet kommune hvor du får gode muligheter til å påvirke
* Engasjerte kollegaer i et effektivt og godt arbeidsmiljø hvor det er kort vei fra tanke til handling
* Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger


Avsluttende tekst

Frem til søknadsfristen vil alle henvendelser bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. I samsvar med Offentligloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Stine Flø Riksheim tlf. 982 95 179/ e-post: stine.riksheim@personalhuset.no i Personalhuset Search & Selection eller Kommunedirektør Ørjan Daltveit tlf: 905 00 885/ e-post: orjan.daltveit@bjerkreim.kommune.no

Om arbeidsgiver

Bjerkreim kommune har rundt 2800 innbyggere, og er arealmessig blant de største i Rogaland. Bjerkreim er en del av region Dalane som ligger i den sørlige delen av Rogaland, og er lokalisert like ved E39. Dette gjør fremkommeligheten enkel og effektiv.Innbyggerne er stolte av og glade i kommunen sin, og det lokale engasjementet er stort. Bjerkreim kommune har en tett organisasjon, som gjør det enkelt å komme i kontakt med de ulike tjenesteområdene én har behov for. Vi har mye flott natur, ledige boligtomter og næringsareal, veldig høy sysselsetting - og vi har rom for mer. Vi ønsker nye, gode, kompetente medarbeidere og innbyggere velkommen!

Kontaktperson(er)

Stine Flø Riksheim

stine.riksheim@personalhuset.no
+4798295179