Logo Verd Boligkreditt 

Financial controller søkes til spennende boligkredittforetak i vekst

Logo Verd Boligkreditt


Stilling:

Financial controller

Søknadsfrist: 

28. august 2023

Søk her Verd Boligkreditt AS øker stadig forvaltningskapitalen, og spisser tjenestene til 18 sparebanker. Nå ser vi etter en initiativrik og ansvarsbevisst financial controller med mulighet for å utforske ulike retninger innen finansbransjen.

– Vi sørger kort og enkelt sagt for at bankene som eier oss får større handlefrihet, sier Ola Engelsen, selskapets risk manager. – Bankene kan dermed tilby konkurransedyktige betingelser på sine boliglån, fordi kapitalen vi henter inn er sikret i selve boliglånene. Det gir svært lav risiko og gunstige vilkår.

For å oppnå investortilliten som er nødvendig for å kunne tilby gunstig og forutsigbar finansiering til bankene, kreves høy kompetanse, våkent blikk og full etterlevelse av pålagte regler og rapporteringsrutiner, forklarer Engelsen. – Innbakt i financial controller-stillingen ligger det nøyaktighet, ansvarsbevissthet og evne til å jobbe med stramme tidsfrister.

de ansatte i Verd Boligkreditt

Administrerende direktør Sigve Husebø utgjør sammen med Lena Eikeland og Ola Engelsen Verd Boligkreditt i dag.

– Vi er et lite team, ikke mer enn fire personer når vi får besatt den nye stillingen, sier administrerende direktør Sigve Husebø. – Vi antar at godt under halvparten av stillingen vil handle om konvensjonelle financial controller-gjøremål og regnskap. Resten av tiden vil bestå av ulike gjøremål, som utvikling og utprøving av nye løsninger og analyser.

Nye ideer
– Vi har en rekke ideer vi sysler med, og som vi ser frem til å dele med ny kollega, utdyper Husebø. – Det er snakk om forbedringsprosjekter, samt kompetanse internt og i tjenestene vi tilbyr våre eiere, altså sparebanker rundt om i hele landet. Blant annet er bærekraft en viktig bit i dette arbeidet.

Selskapets kompetanse og oppgaver fordeler seg på fagfelt som likviditet- og risikostyring, kapitalplanlegging, regnskap og rapportering til myndigheter og ratingbyrå. – Alle områdene vi jobber med, krever god kontroll og systematikk. Krav til åpenhet, sikkerhet, governance og myndighetskontakt er ufravikelige, sier Husebø.

– Selv om vår rolle overfor eierbankene er stabil og langsiktig, jobber vi hardt for å oppfylle våre egne og bankenes forventninger om stadig å bli bedre, legger Engelsen til. – Med alle regulatoriske endringer som skjer om dagen, er vi nødt til å henge med i svingene. Derfor har vi tråder inn i mange fagmiljøer, spesielt hos andre finansaktører. Det tilfører oss faglig påfyll og store doser egenutvikling.

Sigve og Ola


Egenutvikling og faglig reise

Egenutvikling er ellers noe de to betoner når de beskriver hva ny medarbeider kan vente seg. – Vi definerer på en måte stillingen som en juniorposisjon, sier Husebø. – Har du utdanningen vi er ute etter, og samtidig en kombinasjon av ansvarsbevissthet, kunnskapshunger og evne til tett lagarbeid, behøver ikke fartstid fra finans være et krav.

Vi inviterer på sett og vis den rette kandidaten til to typer reise, legger Engelsen til. – En individuell reise, der du får sjansen til å påvirke innholdet i arbeidsdagen din, og en reise i felleskap. Vi vokser jevnt og trutt, og har som sagt nye ideer vi snuser på, og som vi ønsker ny kollega velkommen til å drøfte med oss.

Både risk manager og administrerende direktør fremhever den rent fysiske delen av arbeidsplassen. – Vi holder til i Jonsvollskvartalet, som for mange vil være et kjent signalbygg i Bergen, sier Husebø. Her deler vi supre fasiliteter med en rekke andre finansoperatører, blant annet Sparebanken Vest, Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities.

Handlefrihet og ansvar
Det hører også med at arbeidsdagen åpner for stor grad av fleksibilitet. – Vi har fleksible arbeidstidsbestemmelser og gode ordninger for hjemmekontor. Samtidig liker vi å samles på kontoret, noe vi mener gir det beste faglige og sosiale utbyttet, forklarer Engelsen. – Vi må også reise til bankene vi betjener innimellom, og vi oppsøker obligasjonsinvestorer. Det blir også en del faglige seminarer i løpet av året. Men ellers er handlefriheten stor hos oss, sammen med det vi i all beskjedenhet vil kalle veldig gode ansattbetingelser.

– Å jobbe med oppdragsgiverne våre, altså eierbankene, er forresten både hyggelig og inspirerende, sier Husebø. – I tillegg til det faglige er det motiverende å vite at vi er med og tilrettelegger for at bankene kan gi tilbake verdier til sine lokalsamfunn, noe som jo er en kjerne i sparebankenes filosofi.

– Vi ønsker oss en person som etter hvert også behersker møtevirksomhet og formidlingssituasjoner, avslutter Husebø. – Den faglige tryggheten Verd Boligkreditt står for, er det vi som ivaretar, sammen og som enkeltpersoner. Stikkord i den sammenhengen er integritet, vennlighet og pålitelighet. Dette er hva vi inviterer kandidater inn til!

  


FOR MER INFORMASJON KONTAKT


Linda Stegelvik Johnsen
Rådgiver