logo

Bli en del av et vinnerlag innen småkraftbransjen! Cadre søker CFO og Investment manager. 

 logo


Stilling:

Investment manager

Søknadsfrist: 

10. april 2023

Søk her Stilling:

CFO

Søknadsfrist: 

10. april 2023

Søk her 

Bli en del av et vinnerlag innen småkraftbransjen! Cadre søker CFO og Investment Manager.

Cadre er en norsk kraftprodusent som allerede 18 måneder etter oppstart har 12 kraftverk og en årsproduksjon på 350 GWh i sin portefølje. I november 2022 fikk de med seg Nordkraft og HitecVision på laget, og dermed kunne de sette fart på veksten.

Administrerende direktør Carl-Fredrik Lehland smiler fra øre til øre, for dette har blitt et eventyr. Cadre skal opp i en årsproduksjon på minst 2 TWh i løpet av få år, og deres nye eiere har forpliktet seg til 10 milliarder kroner i investeringsmidler. Da trengs det mer arbeidskraft! – I dag er vi 10 ansatte, men vil vokse til 25 i tiden som kommer. Vi har kapital, nå må vi få tak i folk og kraftverk, sier han. – Våre tre kontorer er lokalisert i Kristiansand, Oslo og Narvik, og alle har de rom for flere kloke hoder.

Jan Terje og Carl-Fredrik i Cadre

Jan Terje Solhaug, utbyggingsdirektør og Carl-Fredrik Lehland, administrerende direktør i Cadre  


Nordkraft er i dag Norges største operatør av småkraftverk. De har høy kompetanse i egne rekker, og Cadre nyter godt av deres kapasitet. – Vi har ingen ambisjoner om å bli flere hundre ansatte, sier Lehland. – Vi vil heller trekke veksler på våre eiere. HitecVision hjelper oss blant annet med vår vekststrategi. De har stiftet mer enn 200 selskaper, så de er temmelig drevne.

Et vinnerlag

De som jobber i Cadre kommer stort sett fra bransjen, ofte fra konkurrenter. – De ønsker å jobbe hos oss fordi vi er et velkapitalisert selskap i vekst. Vi har aktive eiere som vil og kan, og det er en spennende reise å være med på, forteller Lehland.

Jan Terje Solhaug er utbyggingsdirektør og har kontor i Narvik. Han ser frem til å få nye kolleger, og forteller at fordelene med å være en del av et mindre selskap er mange. – Hos oss knyttes man tettere til alle prosesser, det være seg konsesjonsbehandling, prosjektering og bygging av kraftverk, kjøp av kraftverk, eller drift av kraftverk. Vi er en liten gjeng, og da er det naturlig at vi tar større del i alle prosessene. Dermed utvikler vi oss, og lærer mer og raskere enn vi ville gjort i et større selskap.

  Carl-Fredrik Lehland


Mennesker i fokus

I Cadre er nyutdannede hjertelig velkommen, for eksempel personer med master eller bachelor innen bygg-, elektro- eller vannkraftsfag. Også personer med erfaring innenfor prosjektledelse og prosjektering er interessante. Solhaug forteller at det å være flink med mennesker er helt nødvendig i deres bransje. – Vi snakker mye med grunneiere, helt «vanlige» folk som ikke kjenner vår bransje. Tillit er derfor helt essensielt og vi har et godt omdømme som vi skal ivareta. Det er viktig for oss at grunneierne er like fornøyde med oss etter at handelen er ferdig som de var når de valgte oss som forhandlingspartnere.

– Å lære en menneskekjenner om vannkraft er lettere enn å lære en vannkraftskjenner om mennesker.

Lehland skyter inn: – Å lære en menneskekjenner om vannkraft er lettere enn å lære en vannkraftskjenner om mennesker. Det å kunne lytte til andre og ta ansvar er en del av det å jobbe i Cadre. Dessuten er det nødvendig å ha evne og vilje til å tenke selvstendig. Her finnes ikke mikrostyring, vi stoler på at ting blir gjort og følger opp våre ansatte basert på den tilnærmingen.

  Anette Brådland
Anette Brådland, bærekraftsansvarlig i Cadre

Kvalifiserte kvinner

Bærekraftsansvarlig Anette Brådland er Cadres eneste kvinnelige alibi – enn så lenge. Hun håper flere damer finner veien til bedriften, og Brådland roser kulturen blant de ansatte.

– Hos oss er det høyt under taket, og arbeidsmiljøet er utrolig bra. Her er vi alle venner, vi er så lite miljø at vi blir godt kjent med hverandre.

Brådlands tittel røper at hun har ansvar for bærekraft i Cadre. Dette er virkelig noe både hun og de andre ansatte brenner for. På ekte. – I Cadre lever vi av bærekraft – det er noe alle skal ha langt fremme i panna. Vi vil, og skal leve av bærekraftige løsninger. Det å ivareta områdene vi bygger i er svært viktig for oss. Vi ønsker minst mulig inngrep i naturen og tilbakestiller til det opprinnelige så godt det lar seg gjøre. Det handler blant annet om å ta vare på det biologiske mangfoldet, som livet på land og livet på vann, og beholde det naturlige særpreget i størst mulig grad.

Angående hva som skiller Cadre fra tilsvarende selskaper i bransjen, sier Lehland avslutningsvis: – Vi har solide, norske investorer som satser på oss. Bl. a. har velrennomerte norske selskaper som KLP, Sparebank 1 forsikring og statens klimainvesteringsselskap Nysnø investert i oss gjennom HitecVision. Vi er norske og begge våre majoritetseiere er anerkjente norske selskaper. Dette har vi allerede sett at grunneiere og kraftverkseiere over det ganske land vektlegger.  

Erfaren CFO søkes

Er du en ryddig og selvgående økonom med ambisjoner har du nå en gyllen sjanse. Cadre jakter nemlig på en dyktig CFO. – Vår nye CFO får medansvar for store transaksjoner, forteller Carl-Fredrik Lehland. Våre eiere er skarpskodde innen finans og er til god hjelp for oss. Din jobb blir å drifte økonomi- og finansfunksjonen i det daglige, men også å representere Cadre overfor banker og andre finansielle institusjoner. Du vil få gode muligheter til å vokse med selskapet, avslutter han.


Menneskeorientert Investment Manager

Ønsker du å se resultater av det du gjør og bidra til vekst? Som Investment Manager kan du virkelig utvikle deg, i takt med at selskapets portefølje vokser. – Her vil vi gjerne ha med oss en industriøkonom eller teknisk økonom. Bakgrunn fra verdivurdering og analyse er perfekt. Hun eller han må gjerne ha bransjeerfaring, men det er ikke et krav, forteller investeringsdirektør Eivind Bergkaasa.

I denne rollen er det å være en tillitsvekkende menneskekjenner utrolig viktig. Her jobber du med oppkjøp, og du har jevnlig dialog med grunneiere, kraftverkseiere og kolleger fra ulike bransjer. 

  

Les mer om Cadre: https://www.cadre.no/ 

  


FOR MER INFORMASJON KONTAKT


Anja Berglihn
Anja Berglihn
Avdelingsleder