Stilling:
HMS LEDER   

Søknadsfrist:  
28.03.2020


  

Hilde Brunvand Nordvik      Fabrikkdirektør    

  

Paal Hennig-Olsen              Administrerende direktør

Iskremfabrikk styrker HMS-innsatsen

Hennig-Olsen Is, en av landets mest populære merkevarer, er kjent for å være kompromissløs i sine kvalitetskrav. Nå styrker foregangsbedriften satsingen på helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og sikkerhet med ny stilling som HMS-leder.

– Vi er landets største i vårt marked, og for å holde posisjonen har vi investert kraftig i anlegg og utstyr de siste årene, sier fabrikkdirektør Hilde Brunvand Nordvik. – I tillegg til offensiv investering i automatisering og digitale løsninger, ser vi hele tiden etter tekniske forbedringer og smidigere samspill mellom produksjonsleddene.

Administrerende direktør Paal Hennig-Olsen nikker bekreftende, og beskriver HMS-arbeidet som en viktig del av helheten. – Kan vi unngå skader og uheldige arbeidsvaner, betyr det selvfølgelig mye for effektivitet, kvalitet og økonomi, sier han. – Men god HMS er også avgjørende for trivsel og kulturen hos oss. Hennig-Olsen er en bedrift som ser verdien av et trygt arbeidsmiljø med sikkerhet i fokus.

HMS i praksis
– Det handler faktisk om omsorg, tilføyer Brunvand Nordvik. – Vi sier at alle skal trygt hjem hver dag. I det legger vi blant annet at våre medarbeidere skal være skadefrie og fornøyde etter endt arbeidsdag. Denne måten å betrakte sikkerhet og trivsel på må den nye HMS-lederen omsette i praksis.

Lederne i den forholdsvis slanke administrasjonen legger vekt på å være til stede i produksjonen. Det vil også være en vesentlig del av HMS-lederens hverdag. – Å fange opp ting der det skjer, er viktig, mener Brunvand Nordvik. – Vi ønsker oss en person som evner å få i gang gode dialoger, basert på tillit og åpenhet.

– Vi trenger rett og slett en god coach, eller trener, som det heter på godt norsk, sier Hennig-Olsen. – En troverdig og tydelig person, som går foran med godt eksempel, som setter i gang målrettede tiltak og skaper motivasjon for å gjennomføre dem. Vi skal både innarbeide sikre arbeidsvaner og bygge opp holdninger som sitter, og som kjennes meningsfylte.

Helhet og detaljer
De to direktørene vil ha en person som har bakkekontakt, tenker helhetlig og som ser de små og store detaljene i arbeidsoperasjoner. – Det krever teknisk nysgjerrighet, tilstedeværelse og evnen til både å strukturere og formidle prosedyrer, sier Brunvand Nordvik. – Så er det også en rekke formelle krav og rutiner å ta hensyn til. Vi er ISO-sertifisert for kvalitet, miljø og mattrygghet, noe som skal gjenspeile seg i HMS-prosedyrene.

Det er gode tradisjoner å bygge videre på, påpeker fabrikkdirektøren. – Vi er i høy grad en inkluderende bedrift, og vi er opptatt av å gi våre ansatte mer kompetanse. Kall oss gjerne en læringsarena, der ny kunnskap og nye ideer alltid er velkomne. Forutsetningene for å få til en vellykket HMS-prosess i organisasjonen er absolutt til stede, ikke minst fordi vi har en lærevillig arbeidsstokk med ansvarsbevissthet og stå-på-vilje.

Samspill
– HMS-lederen vil være tett på oss i administrasjonen og selvfølgelig alle relevante myndigheter og eksterne aktører, sier Hennig-Olsen. – Vi vil ha en person som driver bedriften fremover etter vedtatte verdier og filosofi, men som samtidig kan bidra til gode strategiske valg på kort og lang sikt. En sparringspartner, om du vil.

– For oss handler HMS om samspillet mellom prosesser, produkter og mennesker, sier fabrikkdirektøren. – Det vi ønsker oss, er en person som har det formelle i orden, og som samtidig har vært hands-on på sikkerhet og miljø en god stund. Helst ser vi også at det følger med ledererfaring og vilje til raus deling av egen kunnskap. Fra vår side kan vi by på en støttende, stolt og ordentlig organisasjon. Pluss hyggelige kolleger og hyppige smaksprøver!

 

 

 

FOR MER INFORMASJON KONTAKT


Anja Berglihn
Anja Berglihn
Avdelingsleder

Jan Pedersen

Jan Pedersen
Regionsjef Agder