lunner kommune logo   

Kommunedirektør søkes til
østlandskommune i god utvikling


Vil du bli med å forme framtiden for vår kommune?

  

  

Les mer om stillingen nedenfor ↓

  

Stilling:
Kommunedirektør

Søknadsfrist:
24. april

  

Se stillingsannonse

Lunner kommune er godt rustet til å utnytte fordelene av å ligge landlig til og samtidig være nær Oslo, øvrige knutepunkter og viktige transportårer.

Harald Tyrdal, ordfører siden 2011, beskriver Lunner som en kommune preget av vekst og muligheter. – Vi har lagt et godt grunnlag for bærekraftig videreutvikling av kommunens tjenester, bosetting og næringsetablering. Det kommer blant annet til uttrykk i en fersk og grundig utført arealplan, satsing på infrastruktur og en gjennomarbeidet samfunnsplan.

Lunner kommunestyre

  

– Vi drar også nytte av smidig samarbeid med omkringliggende kommuner, sier Tyrdal. – Som fersk del av nye Akershus blir vi dessuten en del av utviklingen i en svært dynamisk region. Samordningen av egne planer og tiltak med resten av fylket vil garantert skape gode synergier i årene fremover.

  

Det beste av by og land

Kommunens fortinn er ikke vanskelig å få øye på. Tyrdal fremhever natur, friluftsliv, godt boligmarked og landlige omgivelser som en del  av forklaringen på at innbyggertallet stiger raskere enn prognosene tilsier. – I tillegg har vi kort reisetid til Oslo og andre urbane tilbud. Vi ser at mange barnefamilier velger å bosette seg hos oss.

sommerlandskap Lunner kommune

  

Økt folketall har fremskyndet behovet for tilrettelegging av boliger. – Vi tilrettelegger for varierte boligtyper, opparbeider tomtearealer i samarbeid med utbyggere og legger opp til stedstilpasset fortetting, sier ordføreren, og viser igjen til arealplanen. – Samtidig ønsker vi å trekke til oss arbeidsplasser. Vi bygger næringsarealer og har en egen bo- og næringsrådgiver.

Sittende kommunedirektør blir pensjonist i nær fremtid, og etterlater seg en velfungerende organisasjon, understreker Tyrdal. – Vi har fått på plass funksjonelle digitale verktøy og vi har en IT-avdeling godt rustet til å utvide bruken av nye teknologier. At vi har god infrastruktur, er også viktig for å skape effektive kommunale tjenester.

  

Bærekraftige løsninger

– Vi vil at tjenestetilbudene våre ikke bare er gode og hensiktsmessige, men også bærekraftige i tiden fremover, sier Tyrdal. – Vår nye kommunedirektør må ha et skarpt blikk for hvordan vi kan opprettholde et forsvarlig nivå på tjenestene og samtidig operere innenfor fornuftige økonomiske rammer.

– I likhet med andre kommuner møter vi utfordringer, særlig knyttet til helse og omsorg, påpeker han. – Det fordrer nye løsninger og måter å jobbe på. I Lunner har vi gode forutsetninger for å lykkes med dette gjennom det gode partssamarbeidet i kommunen. Det samme gjelder kommunestyret, som samarbeider godt med administrasjonen og kjennetegnes av vilje til å stå sammen om god og forsvarlig drift. 

Lunner kommune

Tyrdal skryter også av innbyggernes engasjementet for lokalmiljøet. – Vi har stor oppslutning om frivillig arbeid, og bygda har mange driftige lag. Som ordfører er jeg særlig opptatt av tett samarbeid mellom kommunens tjenester og frivilligheten. Det stimulerer til økt aktivitet og bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene våre, noe som er med på å gjøre Lunner til et godt sted å bo.

  

Kompetanse og samspill

Ordføreren fremhever kompetansen og samarbeidsånden i administrasjonen. – Vi har dyktige fagfolk på plass, det hersker en god, uformell tone og vi ønsker åpne dører mellom fagfeltene. Han viser til kommunens verdier – pålitelig, vennlig og modig – som en rettesnor for måten kommunen og kommunens ansatte skal opptre på.

– Jeg opplever at kulturen vår kjennetegnes av profesjonalitet, romslighet og evne og vilje til å ta modige valg. Det er vi opptatt av å beholde, ikke minst når vi rekrutterer til de kommunale virksomhetene våre, sier han.

  

At det er konkurranse om dyktige hoder, legger Tyrdal ikke skjul på. – Det samme gjelder etablering av arbeidsplasser. Men vi har som nevnt gode kort på hånden, først og fremst beliggenhet, gode levekår og bred enighet om å ta kommunen trygt inn i fremtiden. Nå gleder vi oss til å treffe motiverte og ivrige kommunedirektørkandidater! 

  

 Se stillingsannonse 


For mer informasjon om stillingen kan du kontakte rådgivere i Personalhuset:


Sophia Walfridsson
Sophia Walfridsson
Rådgiver & research analyst Search & Selection

Jan Arve Brendberg

Jan Arve Brendberg
Avdelingsleder Search & Selection region øst

  

Personalhuset Search & Selection logo

  

Gå til Personalhuset sine nettsider