HSH logo


Stilling:

Byggeleder

Søknadsfrist: 

Vi intervjuer fortløpende

Søk her 

Solid entreprenørselskap søker byggeleder til vekstregionen Arendal

HSH Entreprenør Arendal har på få år etablert seg som et pålitelig og fremtidsrettet selskap. Nå trengs byggeleder til de mange utbyggingene som ventes i regionen.

– Vi er en del av det tradisjonsrike HSH-konsernet, som igjen er en videreføring av Håkon S. Hansens bygg- og eiendomsselskap fra 1947, forteller Cato Dippner, selskapets daglige leder. – Etter at vi åpnet kontoret i 2019 har mye skjedd. Kombinasjonen av høy byggeaktivitet og pandemi, materialkrise og nå krigen i Ukraina har gitt utfordringer.

Cato Dippner - HSH Entreprenør

Cato Dippner, Daglig leder HSH Entreprenør Arendal

  

Vi har imidlertid kommet oss gjennom denne krevende perioden på en god måte, og opplever å være særdeles godt rustet til å møte den eventyrlige utviklingen Arendal og omegn opplever akkurat nå. Stikkord er selvfølgelig batterifabrikken Morrow, havvind, havbruk og generell optimisme i næringslivet.

  

Lokal aktør med konsern i ryggen

Dippner fremhever lokal forankring som et særlig fortinn. – Vi er lommekjent med nedslagsfeltet vårt, som grovt regnet utgjøres av strekningen Risør til Grimstad, inkludert Froland, Gjerstad og Vegårdshei. Vi har ekspertisen og musklene til morkonsernet i ryggen, og samtidig en størrelse som gir oss stor grad av fleksibilitet.

Til sammen jobber over 120 personer direkte med byggevirksomheten i entreprenørdelen av HSH-konsernet. Kompetansen er høy på prosjekterings- og prosjektledelse, samt fagfeltene betong- og tømrerarbeid. En betydelig kompetanse innen utvikling og forvaltning av eiendom hører også med.

  

Spennende fremtidsutsikter 

– Vi er godt rigget både for prosjekter i egen regi og i samarbeid med utbyggere og andre byggherrer, sier Dippner. – Det ligger en rekke interessante planer og ideer på bordet vårt akkurat nå, og med regionens behov for boliger til flere tusen arbeidstakere i årene fremover, sier det seg selv at utsiktene er usedvanlig gode.

Det er denne spennende utviklingen HSH Entreprenør Arendal nå inviterer ny byggeleder inn i. – Vi har knyttet til oss godt kvalifisert arbeidstakere, og det skal vi fortsette med når vi hyrer inn flere folk. Vi satser også på lærlinger, og ser det som en del av filosofien og ansvaret vårt å holde høy standard på så vel bygg som uteområder.

Som eksempler på ferske prosjekter nevner Dippner femti boenheter i egen regi på Hisøy og Tromøya, pluss en helt ny barnehage, samt en større leilighetsblokk i totalentreprise.

– Kvaliteten skal være høy i alt vi leverer.

Bærekraft, ryddighet og strenge HMS-krav går hånd i hanske hos oss, og hos de lokale håndverksbedriftene vi har fast samarbeid med.

HSH Entreprenør_prosjekt

Kilde: hsh-as.no

  

Yrkesstolthet og kvalitet

- God forretningspraksis sitter i ryggmargen vår, og vi er medlem i Fair Play Agder, sier Dippner. – Alle er tjent med en bransje fri for operatører i gråsonen. Det gir oss gode bygg og trygge arbeidsplasser preget av yrkesstolthet. Det er også noe oppdragsgiverne forventer, i tillegg til dokumentert kompetanse, miljøhensyn og solid prosjektstyring.

Til syvende og sist er det på byggeplassen at verdiene realiseres, fremhever Dippner.

– Vi ser etter en byggeleder som er bevisst på alle små og store detaljer som inngår i en vellykket helhet.

Det krever selvfølgelig erfaring, og det krever en trygg og troverdig håndtering av alle involverte parter, både egne håndverkere og underleverandører.

  

Kunsten å samordne

– Ikke minst er dialogen med byggherre og prosjektleder viktig, sier han videre. – Den faglige forståelsen må være på topp, det samme gjelder evnen til å lytte og sette seg inn i andres perspektiver. Like viktig er også evnen til å samordne fasene i byggeprosessen. Det er ofte her prosjektets økonomi avgjøres.

Bedriftens beliggenhet håper Dippner vil friste gode kandidater til å søke. – Vi er jo lokalisert midt i regionen vi opererer i. Det betyr korte arbeidsreiser, og muligheten for å bosette seg nær kontoret vårt. Det befinner seg forresten på Strømsbusletta, i hensiktsmessige, nyoppussede lokaler.

– Som forholdsvis liten organisasjon er vi avhengig av en kultur gjennomsyret av gjensidig støtte og tillit. Der er vi så absolutt i dag, og vi bærer også preg av å ha en forholdsvis lav snittalder. Trivselsfaktoren er høy, og vi har hyppige sosiale treff. Jeg kan love ny byggeleder et inkluderende og hyggelig miljø, og ikke minst en jobb med utviklingsmuligheter!

  

Les mer om HSH Entreprenør her: https://www.hsh-as.no/ 

  

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte

  

Knut Handeland
Knut Handeland
Avdelingsleder i Personalhuset