Stilling:
Daglig leder

Søknadsfrist   
19.12.2022

Søk stilling

Leder søkes til etablerersenter i vekstregionen Agder

Det skal godt gjøres å være uvitende om den sterke posisjonen Agder har inntatt, i alle fall om du har en smule interesse for næringsliv og arbeidsplasser. Akkurat nå oppretter Agder fylkeskommune og regionens kommuner, et etablerersenter for gründere og nyetableringer.

Wenche Fresvik er styreleder for det nye interkommunale selskapet, som har fått navnet Etablerersenteret i Agder. Hun er også fylkets avdelingsleder for virkemidler og entreprenørskap, i tillegg til å være sjef for investeringsforetaket Agder Næringsselskap. Nå er hun på jakt etter en dyktig daglig leder, en stilling hun karakteriserer som en av landsdelens mest interessante.

wenche fresvik Wenche Fresvik, Styreleder i Etablerersenteret i Agder..

  

Aldri før har det skjedd så mye på en gang i regionen, sier hun. – Satsing på batteriproduksjon, havvind, datasentre og «blå næringer» for å nevne noe. Vi har, ikke minst, kompetanse og ideelle lokasjoner for mange av satsningene, og en rekke kunnskapsbedrifter har etablert seg i regionen de siste årene. Vi har et teknologiorientert universitet og store lokale næringspådrivere som betyr mye for utviklingen av næringslivet i Agder.

  

Næringsliv på offensiven

Regionen har ellers vært på offensiven i en årrekke, påpeker Fresvik. – Det viktige og omfattende leverandørmiljøet i offshoresektoren har eksistert i flere tiår, og lever i beste velgående. Prosessindustrien har skapt og skaper store verdier for hele landet, i tillegg til å besitte avansert teknologi og kompetanse. La oss heller ikke glemme det store potensialet som ligger i havbruk og skog.

Det nye etablerersenteret skal i første omgang sysselsette fire-fem personer, inkludert daglig leder. I tillegg skal senteret kunne kjøpe ekstern bistand. Innholdet i den daglige driften vil bestå i alt fra kurs og veiledning for gründere og etablerere til sammenkopling og koordinering av relevante instanser og aktører.

  

Vidt mandat

– Vi snakker først og fremst om å utløse vekstkraft, sier Fresvik. – Det skal skje i samhandling med investeringsmiljøer, inkubatorer, forskningsmiljøer, Innovasjon Norge, kommunenes næringsavdelinger, næringsklynger, NAV og så videre. Vi må få på plass en leder som behersker senterets virkeområde og besitter forhandlingserfaring. Evnen til å skape tillit og trygghet er også vesentlig, kall det gjerne å inneha pondus!

– Til en viss grad bygger vi videre på erfaringene fra de tidligere etablerersentrene i Kristiansand og Arendal, sier Fresvik. – Men nå er det snakk om mer vidtrekkende tjenester, med hovedvekt på samordning og tilrettelegging.

Styrelederen ønsker seg kandidater som kan kunsten å motivere, kombinert med evne til å se muligheter. – Selskapet er til for landsdelens igangsettere og innovatører. En del av daglig leders oppgave vil være å utvikle hensiktsmessige arenaer og metodikk for veiledning og praktisk hjelp til disse. Det krever nese for de gode ideene, samt forståelse av forretningsmodeller og de ulike aktørenes virkefelt.

  

Viktig knutepunkt

– Det sier seg selv at vi ønsker oss en person med gode kommunikasjonsevner, gjerne en viss pedagogisk innsikt. Nytenking og vitebegjær er også hva vi ser for oss. Stillingen byr dessuten på muligheter til å definere innhold og profil for selskapet. Det fordrer strategisk tenkesett, for ikke å snakke om arbeidskapasitet og arbeidsglede.

Det følger stort ansvar med jobben, framhever Fresvik. – I tillegg til å ivareta klienter og samarbeidspartnere, må eiere og medarbeidere følges opp. Talent for planlegging, gjennomføringsevne og blikk for detaljer er absolutte krav, dessuten vil ansvaret for drift, økonomi og avtaler ligge under lederoppgavene.

– Etablerersenteret vil bli et markant knutepunkt for regionens næringsutvikling og vekst, sier Fresvik. – Å få en framskutt rolle i dette arbeidet tror vi vil friste gode kandidater til å søke. Noen formelle krav stiller vi, men vi er åpne for ulike erfaringsbakgrunner og kompetanser. Å karakterisere stillingen som svært utviklende og meningsfylt, er i alle fall ingen overdrivelse!FOR MER INFORMASJON KONTAKT


Anja Berglihn
Anja Berglihn
Avdelingsleder

Julie Monsen

Julie Monsen
Rådgiver
Bemanning