Stilling:
Enhetsleder for Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg

Søknadsfrist:   
28.08.2023

SØK HER
 

Er du opptatt av endringsledelse og meningsfylt arbeid? Barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg søker enhetsleder

Hallgeir Holmefjord er enhetsleder for barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad. Han har selv jobbet i Fyllingsdalen og Laksevåg, og forteller om en flott arbeidsplass med mye kunnskap og et godt arbeidsmiljø.

- Barneverntjenesten i Bergen er et satsningsområde. Det er både politisk vilje og ressurser til å få et så godt barnevern som mulig, og dette året skjer det mye, sier han. - Dette er et godt tidspunkt å komme inn på – vi er i en gjennomføringsfase, men man kan fortsatt være med å påvirke.


 bilde av barn med bamse


Nåværende barnevernsleder går av med pensjon. Det er hennes arvtager som nå skal ansettes.

- Hun har vært en viktig og stabil ressurs som har vært med lenge, forteller Holmefjord. – Fyllingsdalen og Laksevåg er kjent for å ha etablert gode strukturer med dyktige, selvstendige avdelingsledere. Jeg har inntrykk av at det er en godt ledet organisasjon.

  

Som enhetsleder for barneverntjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg får du fagansvar for 60 årsverk i en enhet med seks avdelinger.

bilde av familie- Dette er en kjempemulighet for deg som ønsker å jobbe med endringsledelse. Du får være med på å utvikle organisasjonen, sier Holmefjord og legger til: - Jeg vil si at en bakgrunn fra barnevern er en nødvendighet, det være seg som barnevernspedagog, sosionom eller forvaltningsbakgrunn. Vel så viktig som faglig kompetanse er erfaring fra ledelse. I tillegg må du sette pris på tverrfaglig samarbeid, for du møter mange ulike instanser.

  

Holmefjord synes stillingen innebærer spesielt givende arbeidsoppgaver. Her kan du virkelig gjøre en forskjell og se resultater av jobben du gjør. - Å få jobbe med å gi barn og unge hjelp og omsorg er utrolig fint – å kunne bidra til å gi dem et bedre liv, sier han. – Det er veldig meningsfylt å få være leder for dette.

  

Bergen kommune har mange dyktige ansatte og et stort fagmiljø innenfor barneverntjenesten.

Selv om det er en stor jobb å være barnevernsleder har de mange støttefunksjoner, som innen økonomi, personal og fagutvikling. - Du sitter ikke alene, sier Holmefjord. – Du er en del av stort fellesskap og en proff organisasjon. Vi er fire barnevernsledere i Bergen, som alle er en del av en ledergruppe.  

- Vi får også mye støtte fra et eget kunnskapssenter som jobber inn mot barnevernet, fortsetter han. Denne jobben er litt spesiell – fullmakten du besitter gjør at du kommer tett på driften, så du blir en del av det som skjer.

  

Enhetslederen avslutter med å fortelle at som enhetsleder jobber du med ledelse på et mer overordnet nivå. - Avdelingslederne ivaretar dialogen når det gjelder den daglige driften. Vår jobb er å hjelpe avdelingene å samhandle godt, skape tillit og oversikt. Vi skal sørge for at den gode kulturen ivaretas på tvers av avdelingene.

 

FOR MER INFORMASJON KONTAKT


Cecilie Wåge

Cecilie Wåge
Seniorrådgiver