-

ÅPEN FOR NYE UTFORDRINGER?

...eller usikker på hva din kompetanse kan brukes til?

Snakk med en rådgiver

-

-

Hjem     Kunde     Kandidat      Ledige stillinger     Kontakt      

TEKNISK KUNNSKAP ER UVURDERLIG FOR VÅRE KUNDER!

Enten du er nyutdannet eller har flere års erfaring som ingeniør, kan vi hjelpe deg. Gjennom vårt nettverk får du tilgang til spennende prosjekter og interessante stillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Kundeporteføljen vår består av store internasjonale selskap til mindre lokale aktører innen olje & gass, energi og bygg & anleggs industrien.

Vi er svært opptatt av din personlige utvikling. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere legger vi til rette for nødvendig kompetanseutvikling innenfor ditt fagfelt. I et marked som stadig er i endring, er økt kompetanse og ferdighet nødvending for å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med kundens definerte krav og mål.

VERVEBONUS 

VERVEBONUS NYE KONSULENTER

Vi tilbyr vervebonus på inntil kr. 20.000,- dersom vi mottar tips om nye konsulenter og tipset fører til en kontrakt. Vervebonusen utbetales ved kontraktsinngåelse og som månedlige utbetalinger.

STARTBONUS NYE KONSULENTER

Vi utbetaler startbonus på inntil kr. 30.000,- til konsulenter som kommer med oppdraget selv. Startbonusen utbetales ved kontraktsinngåelse og som månedlige utbetalinger.


*Vervebonus gjelder kun for tjenesteområdet KONSULENTTJENESTER i Personalhuset. Bonus utbetales som månedlige utbetalinger i kontraktsperioden og fordeles på 6 måneder. Gjeldende utbetalinger skjer kun ved aktive oppdrag. Det utbetales IKKE bonus til konsulenter eller ansatte som er i oppdrag hos våre kunder.  Vervebonus er skattepliktig.