I denne Korona spesialutgaven av Uten filter, snakker Hilde med Psykolog og Seniorkonsulent i Assessit Marianne Kirknes Stenslet.


Vi snakker om de permitterte, selvledelse for de med hjemmekontor, fjernledelse for ledere og ikke minst hvilke muligheter som nå dukker opp. Vi snakker også om digital modenhet og hvordan vi på 3 uker har tatt et sprang som vi ville brukt 5 år på under normale omstendigheter.