I fjerde episode av Uten Filter snakker vi om fremtidens jobber.

I en tid der det stadig utvikles ny teknologi vil nye yrker komme til, mens andre vil forsvinne. Vi snakker med Siri Langangen, Leder for kompetanseutvikling i DNB og Gisle Hellsten, Leder for Karrieresenteret ved UiO, om hvilke krav som stilles til kompetanseheving og kontinuerlig læring , samt hvordan utdanningsinstitusjonene klarer å tilpasse seg endrede behov i næringslivet.