Bemanning og rekruttering til produksjon & industri

Vi er til stede der industrien selv er, nemlig lokalt. Dette sikrer tilgang på kompetanse og sikrer leveringsevnen.

Vi leverer industripersonell innenfor en rekke fagområder, særlig næringsmiddelindustrien og teknisk industri. Vi bidrar til forutsigbarhet og fleksibilitet gjennom kvalitetssikrede bemanningsprosesser.

ProductionDirect
Innen produksjon og industri vet vi at det ofte er store sesongsvingninger og det er behov for en fleksibel bemanning. Vi bistå med rekruttering og bemanning av alt personell du skulle trenge til din produksjon- eller industribedrift.

En egen kompetansegruppe har utarbeidet et eget leveransekonsept for fagområdet for å sikre en enhetlig og kvalitetssikret prosess uansett hvor i landet vi leverer - ProductionDirect.

Konseptet inneholder grundig kvalitetssikring og tilbyr skreddersøm tilpasset den enkelte kunde. Dette sørger for at vi rekrutterer og bemanner Norden med de beste medarbeiderne.