Bemanning og rekruttering til IT- og ingeniørstillinger

Teknisk kunnskap innen IT og ingeniørfag er uvurderlig i dagens samfunn. Derfor har vi spesialisert oss innen rekruttering og utleie av IT-personell og ingeniører. 

Våre medarbeidere løser tekniske utfordringer og utvikler produkter for fremtiden. Rekruttering av IT, ingeniører og teknisk personell er et av våre spesialiserte fagområder. Kontakt oss i dag - det kan være at vi allerede kjenner din neste medarbeider. 

TechRecruit
Helt siden starten i 2001 har vi levert teknisk personell på ulike nivå til våre kunder, både i form av utleie og rekruttering. Teknisk personell leveres av konsulenter med faglig tyngde gjennom konseptet TechRecruit.

Konseptet er skreddersydd for å rekruttere og utvikle medarbeidere som ønsker å jobbe innen IT, ingeniørfag og tekniske fagområder. 

Vi har samarbeid med både mindre lokale og store nasjonale selskap. I tillegg leverer vi personell offshore til olje- og gassektoren gjennom Personalhuset HRC Offshore, et annet spesialistområde i Personalhuset Staffing Group. 

Personalhuset HRC Offshore