Timelister / Lønn

Du har selv ansvaret for at den elektroniske timelisten blir korrekt utfylt og sendt inn i tide. Timelisten må være godkjent elektronisk før utlønning kan foretas. Påloggingsinformasjon sendes til deg per e-post sammen med utfyllende informasjon om bruk av elektroniske timelister. 

Timelisten skal sendes/registreres eller leveres til lønningskontoret innen den 15. og den siste datoen i hver måned. Lønn utbetales den 7. og 22 hver måned. Faller utbetalingsdatoen på lørdag, søndag eller helligdager, utbetales lønn første og påfølgende arbeidsdag.

Er det uoverensstemmelser mellom deg og oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen, tar du dette opp med rådgiveren din i Personalhuset Staffing Group, ikke med oppdragsgiveren.

Se personalhåndboken for mer informasjon.