Likebehandlingsprinsippet

"Likebehandlingsprinsippet" betyr at du som er innleid via Personalhuset Staffing Group får samme lønns- og arbeidsvilkår som du ville hatt dersom du var direkte ansatt hos kunden i tilsvarende vikariat. Likebehandlingsprinsippet gjelder for områdene:

  • Arbeidstidens lengde og plassering
  • Overtidsarbeid
  • Varighet og plassering av pauser og hvileperioder
  • Nattarbeid
  • Ferie, feriepenger, godtgjørelse på høytids-og helligdager
  • Lønn og utgiftsdekning
  • Tilgang til felles fasiliteter som f.eks. kantine, etc.

Se personalhåndboken for mer informasjon.