Etiske retningslinjer

Personalhuset Staffing Group har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for våre ansatte.
Retningslinjene omhandler:

  • Ansattes opptreden
  • Motarbeiding av korrupsjon og smøring
  • Overholdelse av konkurranseregler
  • Forholdet mellom forretningspartnere
  • Bedriftsansvar
  • Rapportering/varsling

Les våre etiske retningsliner her. Som ansatt plikter du å gjøre deg kjent med og følge disse.