ETABLERERSENTER I AGDER logo

Søk på stillingen

Stillingstittel
Daglig leder
Arbeidsgiver
ETABLERERSENTER I AGDER
Adresse
Rådhusgata 12A
Sted
KRISTIANSAND S
Søknadsfrist
04. oktober 2022

Tilbake til jobbsøk

Daglig leder til Etablerersenteret i Agder

Daglig leder til Etablerersenteret i Agder

Agder fylkeskommune og kommuner på Agder er i ferd med å opprette ett nytt etablerersenter. Senteret er delvis en videreføring av tidligere etablerersentra, men har fått et videre mandat. Det skal være en vekstkraft for nyetableringer i hele fylket. Hovedinnholdet skal bestå av gründermobilisering, kurs, veiledning og samordning mellom ulike aktører.

Daglig leder vil få ansvar for den daglige driften av etablerersenteret og vil rapportere til styret. Daglig leder skal sørge for gjennomføring av vedtatt strategi og vedtatte handlingsplaner, samt ivareta tilgang til forutsatt finansiering og ressurser. Daglig leder skal også bidra i det operative arbeidet med å gi gründerveiledning og holde gründerkurs.

I forbindelse med etablering av Etablerersenteret i Agder søker vi etter

                         Daglig leder

Ønsker du mer informasjon om stilling og organisasjon kan du gå inn på; https://www.personalhuset.no/artikkel/etablerersenter
Du kan også få mer informasjon på; Gründer365 (grunder365.no) 

Dine sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:
 • Daglig drift, herunder gründerveiledning, økonomioppfølging og avtaler med leverandører og samarbeidspartnere
 • Personalansvar, ressursallokering og jevnlig kontakt med samarbeidspartnere og eksterne aktører
 • Identifisere behov for kompetanse for gründere, og organisere hensiktsmessig innhold og gode arenaer for veiledning og kurs
 • Stillingen er tillagt sekretærfunksjon for styre og representantskap, og har ansvar for at deres vedtak og beslutninger blir formålstjenlig gjennomført
 • Holde seg faglig oppdatert i fagområder som entreprenørskap, tilskuddsordninger, regelverk for regnskap, MVA, bransjespesifikke forhold, NAV-ordninger med videre
 • Identifisere behov for, planlegge og gjennomføre samlinger og tiltak innen entreprenørskap for næringslivsaktører, samarbeidspartnere og andre relevante grupper
 • Organisere og vedlikeholde samarbeid med sentrale aktører som Innovasjon Norge, inkubatorvirksomheter, kommunenes næringsavdelinger, næringshagene, NAV, Ungt Entreprenørskap, utdanningsinstitusjoner, Coworking-miljøer, næringsforeninger og finansinstitusjoner

Kunnskap og erfaring vi ønsker oss:
 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • Solid ledererfaring med personalansvar
 • Erfaring fra forretnings- og strategiutvikling
 • Gjerne erfaring fra ideutvikling og kreative prosesser
 • Kjennskap til relevante lover og regler som aksjeloven og regnskapsloven
 • Gode formuleringsevner, både skriftlig og muntlig

Egenskaper vi gjerne ser du har:
 • Gode kommunikasjonsevner, tydelighet og evne til å begeistre
 • Du er meget god til å motivere og bygge gode team
 • Samarbeid og relasjonsbygging er viktig for deg
 • Du er selvstendig og selvgående, liker å være i forkant og trives best i operativ modus
 • Initiativ og stort engasjement preger dine arbeidsdager
 • Du arbeider strukturert og er samtidig fleksibel i dine tilnærminger

Vi kan tilby deg:
 • En sentral rolle i å bygge opp en ny og viktig organisasjon i Agder
 • Et arbeidsmiljø preget av innovasjon, nyetablering og gründeraktiviteter
 • Lønn etter avtale
 • Meget god pensjonsordning

Annen informasjon:
Alle henvendelser behandles konfidensielt i innledende fase av rekrutteringsprosessen.

Ønsker du mer informasjon om stilling og organisasjon må du mer enn gjerne ta kontakt med en av våre rådgivere i Personalhuset: Bjørn Åstveit, mobil 951 20 526 eller Julie Monsen, mobil 99032821.
 
Vi utfører bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Kontaktperson(er)

Julie Monsen

Julie Monsen

julie.monsen@personalhuset.no
+4799032821
Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit

hodejegeraastveit@personalhuset.no
+4795120526