Ønsker du å være en del av
et ledende selskap innen elektrisk
infrastruktur for samferdsel?


Se våre ledige stillinger nedenfor ↓

    

De jobber for sikker og effektiv samferdsel

Traftec er en stor og solid aktør innen elektrisk infrastruktur for samferdsel. Selskapet prosjekterer, modellerer, bygger og drifter elektroteknisk infrastruktur for vei, tunnel, jernbane og ladestasjoner. En rekke langsiktige kontrakter har skapt behov for flere dyktige medarbeidere.

– Vi er med og skaper tryggere, mer effektive og bærekraftige trafikkløsninger for Norges veinett, sier Øystein Stebekk, daglig leder i Traftec. – Folk flest er nok ikke klar over omfanget av den avanserte teknologien langs Norges ferdselsårer. Installasjon og drift av disse anleggene krever presisjon, kunnskap og årvåkenhet, og det vet kundene våre at vi har!

   Øystein Stebekk

Øystein Stebekk, daglig leder i Traftec

  

Anerkjent i markedet

– Vi nyter stor tillit i markedet, og har betydelige kunder i både offentlig og privat sektor, fortsetter han. – Blant dem er Nye veier, Statens vegvesen, fylkeskommuner, Hæhre og AF Gruppen. Dagens posisjon som en av markedets mest leveringsdyktige aktører har vi opparbeidet gjennom flere år, i tett samspill med oppdragsgiverne våre.

Ved årsskiftet ble selskapet kjøpt opp av det store franske konsernet Vinci Energies, en eier som i følge Stebekk gir store muligheter for videre utvikling av så vel selskapet som medarbeiderne. – Akkurat nå iverksetter vi et omfattende opplæringsprogram basert på verktøy fra Vinci.

  

Utviklingsmuligheter

– Hos oss kan du starte som lærling og utvikle deg som montør eller finne andre spennende stillinger, det være seg anleggsleder, prosjektleder eller prosjektingeniør, sier Stebekk. – Vi er stolte over utviklingsmulighetene våre ansatte har innad i Traftec.

Stebekk poengterer betydningen av trygge, stabile og forutsigbare arbeidsplasser. – Vi strekker oss langt for å imøtekomme personlige preferanser, familiesituasjon og ønsker om å videreutvikle egne kunnskaper. Det gir gevinst i form av dedikerte og faglig sterke medarbeidere, som blir værende hos oss.

Traftec har kontorer i Rogaland, Agder, Østlandet og Trondheim, samt en prosjektavdeling for tunnelprosjekter fra sør til nord. – Langsiktige avtaler og store prosjekter gjør at alle våre avdelinger nå ønsker seg flere medarbeidere, sier Stebekk. – Vi får stadig oppdrag utover vårt tradisjonelle virkeområde i det sørlige Norge.

  

Lagånd og trivsel

Selskapets oppdrag varierer i omfang, påpeker Stebekk. – Uansett varighet av kontrakter og prosjekter legger vi stor vekt på gode arbeids- og boforhold for mannskaper ute på anlegg. Å legge til rette for trivsel bidrar til engasjerte og motiverte medarbeidere.

– Det oppstår en egen god stemning og lagånd når folkene våre er ute på lengre oppdrag, legger han til. – Det handler om å utføre noe sammen, og å dele opplevelser. Dette er med på å opprettholde en god bedriftskultur, preget av gjensidig tillit, kunnskapsdeling og medarbeidere som tar vare på hverandre.

  

Bærekraft og samfunnsansvar

– Traftec er med å elektrifisere Norge, sier Stebekk. – Dette er en av forutsetningene for å nå landets klimamål. Våre ingeniører er sentrale i arbeidet med å skape energisparende, miljøvennlige løsninger. Vi var for eksempel først ute som leverandør av ensides belysning til firefelts motorvei, et viktig bidrag til reduserte energikostnader og miljøpåvirkninger.

– De siste halvannet årene har vi dessuten fornyet store deler av bilparken vår med et bærekraftig perspektiv, føyer han til. – Flere av kjøretøyene er elektriske, og de er valgt med vekt på komfort og sikkerhet for våre ansatte. HMS og bærekraft er i det hele tatt en viktig rettesnor for alt vi foretar oss.

– Vi er direkte involvert i samfunnsnyttige infrastruktur, men vårt samfunnsengasjement strekker seg utover dette, sier Stebekk. – For at Norge skal elektrifiseres behøver vi rekruttering til bransjen. For tiden har vi 24 lærlinger med ulik alder og bakgrunn, og vi har et godt og utstrakt samarbeid med opplæringskontorene der vi er lokalisert.

Stebekk medgir at konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er tøff. – Men vi har gode kort på hånden. Vi er godt forankret i markedet og tilbyr varige ansettelser. Faglig variasjon og påfyll er integrert i arbeidshverdagen, og rommet er stort for personlig utvikling. Men først og fremst lover vi trivelige kolleger i en bedrift med blikk for den enkelte!

  

Les mer om Traftec AS her: https://otera.no/ 

   


For mer informasjon om stillingene kan du kontakte


Beate Halvorsen - Traftec AS
Beate Halvorsen
HR & adm.medarbeider