Steinerskolen Lillehammer logo


  

Brenner du for å skape en god læringsarena?

Steinerskolen på Lillehammer søker daglig leder

  

 logo


Stilling:

Daglig leder

Søknadsfrist: 

04. juni 2023

Søk her 


En jobb med mening! Bidra til mangfold og læringsglede som daglig leder på Lillehammer Steinerskole.

Lillehammer Steinerskole ligger like utenfor Lillehammer sentrum, og er en godt etablert skole for 1. – 10. trinn. Nå søker de en daglig leder som kan være med på å forme og lede skolen videre. Med på laget er dyktige og engasjerte kolleger som gleder seg til å ta deg imot!

Else Cathrine Nesset er en del av skolens kollegie, og hun forteller om et blomstrende arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom lærere, elever og foreldre.

  

Else Cathrine Nesset

  

“ Vi påvirker vår egen arbeidshverdag i stor grad, forteller hun. – Vi fungerer veldig godt sammen som kollegie, og er en fin miks av ulike bakgrunner og aldre.”

Else Cathrine Nesset er klasselærer ved Lillehammer Steinerskole

  

  

Skolens representant

Steinerskolens pedagogiske leder har ansvar for undervisningen som er basert på Rudolf Steiners antroposofi. Det er viktig at daglig leder kjenner til denne og dens helhetlige menneskesyn. - En personlig antroposof hadde vært ideelt, sier Nesset. – Vi er stolte av å være en Steinerskole, og at de antroposofiske tankene og menneskesynet skal ligge som en grunnmur eller utgangspunkt i alt vi gjør. Vi ser fremover, men holder fast ved steiners grunnidé, for den er like aktuell i dag som den var for 100 år siden. 

Arbeidsoppgavene er varierte og spenner fra administrative oppgaver til oppfølging av ansatte. Mye handler om kommunikasjon, både innad i kollegiet, men også ut mot omverdenen. - Du blir ansiktet vårt utad, sier Nesset. Rekruttering av nye elever er viktig for oss, og daglig leder fronter skolen i media og i det offentlige rom. Vi ønsker å fortelle de gode historiene slik at flere blir oppmerksomme på oss. Vi vil gjerne ha en tydelig profil, og vår nye leder blir med på å påvirke hvem vi skal være og hvordan vi skal markedsføre oss.

- Som skole må vi i tillegg forholde oss til mye byråkrati, lover og regler. Erfaring med ledelse og økonomi er en fordel, eller bakgrunn fra administrasjon fra utdanningsinstitusjoner.

Skolegård 

Dype røtter i regionen

Steinerskolen i Lillehammer har eksistert siden midten av 80-tallet og har et godt renommé. - Vi er en liten skole med flat struktur. Veien til beslutninger er kort – mye avgjøres ved flertall i kollegiet på våre ukentlige møter. Her er du ikke bare en sjef, du er også en kollega og venn, forteller Nesset.

“ Du kommer også tettere på elevene her enn på en større skole. Som daglig leder har du en synlig profil og stor mulighet for å være delaktig hvis du ønsker. Vi har for eksempel månedsfester og årsfest, og daglig leder er med som gjest,” fortsetter Nesset. 

En skole i vekst

Skolen har et ungt kollegie med lange og gode tradisjoner. - Samtidig evner vi å tenke nytt. Nesset forteller om en skole i utvikling:

- På en måte står vi nå ved et veiskille. Flere kolleger går av med pensjon og nye kommer til. Dette er en god tid for å ta en fot i bakken, diskutere veien videre og hvem vi vil være fremover. Det er spennende tider som vår nye leder vil være med å påvirke i stor grad.

Lyttende leder

For de ansatte på skolen er personlighet viktig. Å være flink med mennesker, varm og samtidig tydelig er gode egenskaper å ha med seg. - Jeg tenker at daglig leder skal spille sine kolleger gode, sier Nesset. – Få frem den enkeltes kompetanse. God kommunikasjon er helt essensielt – opptre raust og ryddig, og samtidig være lydhør overfor andres innspill. Det er viktigere enn utdannelse, avslutter hun.


Om Lillehammer Steinerskole

Lillehammer Steinerskole er en 1. – 10. skole med ca. 90 elever og i overkant av 20 ansatte. Skolen ligger 10 minutter fra Lillehammer sentrum. Vi tilbyr en inspirerende arbeidsplass med rom for kreativitet og initiativer. Vi setter barnet i sentrum og har som mål at undervisningsstoff og –metode til enhver tid er tilpasset barnets utviklingsfase og læringskapasitet. Vi har Lillehammers største skoleområde med en egenartet bygningsmasse, hvor barna gis unike muligheter til å utfolde seg både fysisk og kreativt. Skolen har 3 skolebygg som rommer klasserom, og eget hus for 1. klasse og SFO. Videre har skolen eget håndverks hus, smie og et hus med kontorer og arbeidsplasser for ansatte Lillehammer er en komplett by med et stort tilbud innen kultur og idrett, med store og små idretts- og kulturarrangementer.


Les mer her

 


For mer informasjon om stillingen kan du kontakte


Sophia Walfridsson
Sophia Walfridsson
Rådgiver & research analyst Search & Selection
Rekruttering