Logo_Nord fiskarlag  

Har du et sterkt engasjement
for fiskerinæringen?


Nord Fiskarlag skal nå ansette deg som kan
bidra til å løfte organisasjonens kvalitet og
kapasitet.

  

  

Les mer om stillingene nedenfor ↓

  

  

Nå søker vi: 

  

 
image

Rådgiver/Seniorrådgiver plan og areal

Dine arbeidsoppgaver i rollen som rådgiver/seniorrådgiver innen plan og areal vil være knyttet til ulike saker innen marin arealforvaltning. Du vil jobbe for å innhente informasjon og ivareta fiskernes interesser i plan- og arealprosesser i Midt og Nord-Norge.

 Arbeidssted kan være både; Bodø og Tromsø.

Les stillingsannonse

image

Rådgiver/Seniorrådgiver - ressurs og regulering

Nord Fiskarlag skal nå ansette deg som kan bidra til å løfte organisasjonens kvalitet og kapasitet innen reguleringsfeltet. 

Arbeidssted kan være både; Bodø og Tromsø.

Les stillingsannonse

  

  

Nord fiskarlag 

Om Nord Fiskarlag

Norges Fiskarlag er en politisk uavhengig faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere gjennom regionlag og faglige gruppeorganisasjoner. Nord Fiskarlag er et av to regionlag underlagt Norges Fiskarlag, som begge jobber for å samle landets fiskere i en organisasjon for å oppnå enhet og kraft i arbeidet med å fremme fiskernes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Vi er en viktig premissleverandør for myndighetenes utforming av norsk fiskeripolitikk, og vi arbeider for at norske fiskeres vilkår og arbeidsforhold skal være gode. Våre medlemmer er både mannskap og redere. Våre medlemmer forvalter store ressurser som er viktige for Norge, og de representerer en fremtidsrettet og bærekraftig næring. I dag har Norges Fiskarlag om lag 4400 medlemmer fordelt under 110 lokallag, hvor omtrent halvparten ligger under Nord Fiskarlag.


Les mer her

 


For mer informasjon om stillingene kan du kontakte


Karoline Rosøy Tømmerbakk
Karoline Rosøy Tømmerbakk
Avdelingsleder og rekrutteringsrådgiver

Karoline Rosøy Tømmerbakk

Hanne Fagertun
Daglig leder i Nord Fiskarlag