Vil du ta del i
vår marine satsning?


Dykk ned i den marine verdikjeden med oss.
Vi søker forskere!

  

  

Les mer om stillingene nedenfor ↓

  

Ledige stillinger havbruk: 

Forsker Marinbiolog
med interesse for kystøkologi
Se stillingsannonse

Forsker med
interesse for havbruk
Se stillingsannonse

  

Ledige stillinger sjømatforedling:  

Forsker Prekliniske
og kliniske studier
Se stillingsannonse
   

Forsker kvalitetsevaluering
og prosessering
Se stillingsannonse

Forsker på forbrukeranalyser
Se stillingsannonse

Seks nye stillinger til ekspansivt marint forskningsmiljø

Møreforsking AS markerer seg sterkt innen kystmiljø, fiskeri, havbruk, artsmangfold og sjømat. Nå lyser selskapet ut hele seks nye forskerstillinger.

Har du master eller doktorgrad innen fagområder som berører hav, kyst og marin produksjon, kan Møreforsking friste med mulighet til å bli med på selskapets offensive satsing de neste årene. – Vi er åpne for både erfarne kandidater og ferske hoder, sier direktør Agnes Gundersen. - Først og fremst ønsker vi oss kvalifiserte entusiaster som har nese for nye ideer og muligheter.

  Bilde av 3 ansatte i møreforskning

– Møreforsking spisser nå kompetanse og portefølje mot marine problemstillinger, legger hun til. – Det skjer utrolig mye for tiden, på flere felt samtidig. Akkurat hvor utviklingen tar veien de neste årene, er umulig å forutse. Men uansett åpner det seg store muligheter for nye initiativer og forskningsbidrag.

  

Unike kompetanser

Selskapets satsing er resultatet av et omfattende strategiarbeid, forklarer direktøren. – Vi har unike kompetanser, vi holder til i et av landets viktigste områder for dagens og fremtidens havbaserte produksjon, og vi jobber tett med næringslivet, det offentlige og andre forskningsmiljøer, ikke minst NTNU.

– For Norge er den typen forskning, utredninger og analyser vi leverer avgjørende for en god og bærekraftig forvaltning av de enorme ressursene langs kysten, supplerer Wenche Emblem Larssen, forskningsleder for området sjømatforedling. Hun er på jakt etter kandidater til tre av de seks stillingene, og lover en omfattende og meningsfylt faglig arena.

Her er det snakk om å skape arbeidsplasser, opprettholde og forbedre kvalitet og matsikkerhet, samt se på nye arter og anvendelser av sjøens matfat. – Stikkord er høy kvalitet, prosessering av fisk, skalldyr, tang og tare, og for eksempel sjøpølse, sier Emblem Larssen. – Vi er involvert i alle ledd fra hav til bord. Det er utrolig spennende.

  

Samspill og teknologi

– Noe av det som virkelig skaper dynamikk og spenst i arbeidet, er det løpende og tette samarbeidet med næringslivet, sier Emblem Larssen. – Aktørene ønsker å finne forsvarlige måter å forvalte havets ressurser på. De ønsker å leve opp til kravene om bærekraft, og de ser betydningen av å beholde mer av foredlingen på hjemmebane.

  

Teknologianvendelse er også en vesentlig faktor i problemstillingene i Emblem Larssens avdeling. – Digitalisering, sensorteknologi og robotbruk er områder som kan gi store gevinster i form av økt konkurranseevne, men også når det er snakk om kvalitet, nye prosesser og nye råvarer. Vi jobber i stor grad i møtepunktet mellom teknologi og biologi!

Liv Guri Velle er forskningsleder i avdelingen for bærekraftig hav og kyst. Hun har en tilsvarende beskrivelse av sitt ansvarsområde. – Som forskningsinstitusjon befinner vi oss i feltet mellom behovene for ansvarlig ressursanvendelse, produksjon og arealbruk og kravene til vern av natur, artsmangfold og økosystemer.

  

Stort handlingsrom

Også Velle er på jakt etter tre nye forskere til teamet sitt. – Forskerne våre disponerer i stor utstrekning sin egen portefølje. Det medfører kartlegging og utvikling av interessante oppdrag og en del arbeid med søknadsskriving. Men, det gir også den enkelte medarbeider stort handlingsrom til å kunne utvikle sitt eget bidrag til Møreforskings strategi.

– Styrken vår er sammensetningen av relevant spisskompetanse, og det gode renommeet og tilliten vi har opparbeidet oss gjennom årene, sier Velle. – Vi møter stor velvilje hos aktørene, både i offentlig og privat sektor. Det er viktig for oss når vi henvender oss til virkemiddelapparatet, som jo er vår viktigste inntektskilde.

Ellers er nettverk og tverrfaglig samspill noe som kjennetegner hele Møreforskings organisasjon. – Vi jobber selvsagt tett på hverandre internt, men også sammen med andre aktører, også mange kommersielle, påpeker direktør Agnes Gundersen. – I den sammenheng er våre velutrustede laboratorier til enorm hjelp.

  

Omfattende prosjekter

I tillegg til egne oppdrag har Møreforsking roller i en rekke samarbeidsprosjekter. Av disse fremhever Emblem Larssen og Velle to store, pågående prosjekter. Det ene er døpt LIKE-A-PRO, et storstilt internasjonalt samarbeid igangsatt av EU, med hovedformål å kartlegge nye og gjerne uvante proteinkilder som bidrag til verdens matvareforsyning.

bilde av forsker på lab - møreforskning

  

– Vi har også hovedansvar for kapasitetsløftet Fisk 4.0, som tar utgangspunkt i havfiskeflåten, forteller Emblem Larsen, som for øvrig er prosjektets leder. – Fisk 4.0 har med seg betydningsfulle næringsaktører, tre industrielle klynger, NTNU og Møre og Romsdal fylkeskommune, går over seks år og er finansiert av Forskningsrådet. Vi ser på den marine verdikjeden i lys av industrialisert fiskeri og ombordproduksjon, der ikke minst automatisering er en viktig komponent.

– Å forske i regi av Møreforsking er å være med på en fantastisk faglig reise, en reise som direkte berører hvordan vi forvalter miljø, livet i havet og matforsyning i årene foran oss, sier Gundersen. – Hos oss møter du strålende kolleger, du er ofte ute i felten, du får anledning til å drive formidlingsarbeid, og du kan rett og slett ikke unngå å utvikle deg faglig, hver dag!

  

Les mer om Møreforskning her: https://www.moreforsk.no/ 

   

  

Relatert innhold

  

 
  
  
  
  

For mer informasjon om stillingene kan du kontakte


Ivar Morten Normark
Ivar Morten Normark
Rekrutteringsrådgiver

Linda Henriksen

Linda Henriksen
Avdelingsleder