Bergen kommune logo


  

Lokaldemokratiet som arbeidsfelt

Bystyrets kontor søker fagleder Bystyrets politiske møtesekretariat og internasjonale arbeid

  

 logo


Stilling:

Fagleder Bystyrets politiske møtesekretariat og internasjonale arbeid

Søknadsfrist: 

02.10.2023

Søk her 


Bergen kommune skal bli blant de aller beste på lokaldemokrati. Pågangsrik fagleder søkes til å være med å bygge og befeste demokratiske prosesser.

– Vi lyser ut en faglederstilling i en nylig etablert organisasjonsstruktur, sier Trine Grønbech. Hun har tittelen bystyredirektør, og leder Bystyrets kontor. – Hovedoppgaven er gjennomføring av møter i bystyret og bystyreutvalgene samt støtte og veiledning til politikere og kommunens fagansvarlige. Digital transformasjon og bystyrets internasjonale arbeid vil også høre til stillingen.

– Det betyr at stillingen et stykke på vei kan fylles med innhold av den som blir ansatt, sier Grønbech.

 Vi ser etter en person som er i stand til å se muligheter og har evne til å gjennomføre endringer. Dessuten må kunnskap om kommunalforvaltning være på plass, sammen med vilje og evne til å håndtere de daglige gjøremålene profesjonelt.

Inntil videre har stillingen fått en tungvint betegnelse, medgir bystyredirektøren. – Fullt ut heter det Fagleder Bystyrets møtesekretariat og internasjonale arbeid. Samtidig er tittelen dekkende for mye av funksjonene til faglederen. I tillegg kommer forventningene om bidrag til nye og gode prosesser og arbeidsformer.

bystyrets kontor

Trine Grønbech til høyre sammen med de ansatte på bystyrets kontor.    

Ambisjoner og beste praksis
– Ambisjonene våre er store, men vi vektlegger at rutiner og strukturer skal være gjennomførbare, sier Grønbech. – Skal vi lykkes, må vi videreutvikle en kultur preget av støtte og trygghet for ansatte og politikere. Det krever gjensidig lytting og forståelse, og at nye prosedyrer er godt forankret internt og i overensstemmelse med våre pålagte oppgaver.

Beste praksis er et begrep som godt beskriver hva bystyredirektøren ser for seg. – Vi har som forutsetning at endringene vi gjør i organisasjonen bygger på aktivt samspill med eksterne krefter, først og fremst universitetsmiljøer, men også ved utveksling av erfaringer med andre kommuner hjemme og ute.

– Vi lever i en tid der demokratiet er under press, både hjemme og internasjonalt, sier Grønbech. – Samtidig finnes det gode verktøy for å styrke det paralamentriske arbeidet. Skal vi opprettholde tillit og støtte til demokratiet, må vi ta disse verktøyene i bruk, og de må handle om åpenhet, etterrettelighet og kunnskapsbaserte beslutninger.

Kommunikasjonens betydning
Bystyredirektøren er videre opptatt av kommunikasjon som forutsetning for gode prosesser. – Formidling og dialog er nøkkel til vellykket samhandling og samskaping. Vi ønsker å gi våre politikere, våre ansatte og byens innbyggere effektiv informasjon og hjelp kjennetegnet av gjensidig tillit, og der det mellommenneskelige aspektet er ivaretatt.

Vi er ute etter kandidater som deler visjonen om å bygge videre på de beste forvaltningstradisjonene, som trives med transformasjoner, og som evner å få andre til å vokse og mestre, sier Grønbech. – Det kreves også en stor dose realisme, eller forståelse for hvilke handlingsrom og rammer kommuneadministrasjonen må forholde seg til.

Lagarbeid og nybrott
Grønbech synes virksomheten i Bystyrets kontor best karakteriseres som teamarbeid.

Vi er tett på hverandre, og vi jobber i utstrakt grad tverrfaglig. Til tider er det svært hektisk, blant annet har vi ansvar for avvikling av valgene. Tempoet er høyt, men samtidig gir faglederstillingen også rom for fleksibilitet i arbeidsdagen.

Et særlig ansvarsområde Grønbech ønsker å fremheve, er utarbeidelsen av plan- og arealpolitikken. – Det vil kreve innsats og kompetanse av både faglederen og andre medarbeidere. Til hjelp har vi kommunens dyktige fageksperter, der vilje og evne til å støtte hverandre er en del av kulturen.

Vi er sikre på at vi tilbyr en av landets mest spennende stillinger innen kommunalforvaltning, avslutter Grønbech.

– Det krever selvfølgelig både faglig tyngde og en god miks av personlige egenskaper. Gulroten er anledningen til å bidra i det jeg vil kalle nybrottsarbeid, i et samkjørt team som virkelig brenner for det velfungerende folkestyret!


Om Bergen kommune

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Vestland fylke med ca. 19.100 medarbeidere og et årsbudsjett på 22,6 milliarder kroner. Vårt oppdrag er å utvikle Bergen med gode tjenester til innbyggerne.

Bystyret er kommunens øverste organ og Bystyrets kontor er sekretariat for bystyret og de fleste politiske utvalg som utgår fra bystyret.  I Bystyrets administrative organer inngår Bystyrets kontor, byombudet og sekretariat for kontrollutvalget.


Les mer her

 


For mer informasjon om stillingen kan du kontakte


Steffen Aksdal
Steffen Aksdal
Avdelingsleder Personalhuset Bergen