Monica Harsvik Smith-Tønnessen og Torjus Finstad Ledaal gleder seg til å ønske en ny kollega velkommen. Her står de foran rådhuset til en av sine viktigste kunder, Kristiansand kommune.Stilling:

REVISOR

Søknadsfrist:  
30.08.2022


Agder Kommunerevisjon vokser, og trenger enda en statsautorisert revisor

Selskapet har et svært trivelig arbeidsmiljø og variert arbeid, ideelt for revisorer som vil ha faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver, ifølge Monica Harsvik Smith-Tønnessen.

  

Hun er det interkommunale selskapets assisterende revisjonsdirektør, og får støtte for påstanden av statsautorisert revisor Torjus Finstad Ledaal. De kommer begge fra store private revisjonsselskaper, og vet hva de snakker om når de beskriver arbeidsplassen som faglig spennende og bredspektret.

– Det er aldri kjedelig i Agder Kommunerevisjon, sier Harsvik Smith-Tønnessen. – Her er det til tider større variasjon og kompetansepåfyll enn i privatsektor. Dessuten har vi kortere årsoppgjørsperiode og andre ordninger som gjør bedriften til en mer familievennlig arbeidsplass. Og en pensjonsplan som få kan matche.

Nye oppgaver og kunder
– Vi får stadig nye problemstillinger i fanget, og vi driver med langt mer enn tallknusing, tilføyer Finstad Ledaal. – Som leverandør til kommuner og offentlige aktører i Agder opererer vi i spennet mellom politikk, administrasjon, forvaltning og økonomi. Det er krevende, men samtidig utrolig lærerikt.

Selskapet har nylig sikret seg nye viktige kunder, blant annet med Kristiansand kommunale pensjonskasse, den nye 110-tjenesten på Agder og havnesamarbeidet mellom Kristiansand og Lindesnes. Det er hovedgrunnen til at selskapet nå inviterer enda en dyktig revisor inn i en virksomhet preget av høyt og spesialisert kunnskapsnivå. Vi ser ellers gjerne søkere med interesse for bærekraft og bærekraftrapportering. Dette er noe som mer og mer blir etterspurt av våre kunder.

Konkurransefortrinn
– Vi må ha innsikt i det som rører seg i samfunnet, sier Finstad Ledaal. – Vi må ha evnen til å tolke ulike aktører og forstå rollene deres. Faglig må vi være på topp og helst litt foran. For konkurransen er der, i og med at offentlige virksomheter og kommunene står fritt til å hyre inn andre aktører. Konkurransen møter vi med en fornuftig prisprofil og høyt kompetansenivå.

– Vi er eid av flere kommuner og Agder fylkeskommune, så vi slipper å skule til bunnlinja, legger Harsvik Smith-Tønnessen til. – Det gir rom for grundig arbeid til forsvarlig kostnad, et opplagt fortrinn. Vel så viktig er det at alle tjenestene holder svært høy standard. Ikke minst blir vi stadig flinkere til å dele kunnskap på tvers av fagretninger i selskapet, en utvikling vi inviterer vår nye kollega til å være med på.  

Faglig bredde og dybde
Den høye standarden hviler på kontinuerlig kompetanseheving og en bredt sammensatt stab, ifølge de to. Den spenner fra revisorer og jurister til siviløkonomer, sosialøkonom og samfunnsviter. Med 15 ansatte er Agder Kommunerevisjon smidig og oversiktlig, men samtidig stor nok til å inneha nødvendig fagkunnskap.

– Vi går stadig inn i saker som ikke bare handler om regnskap, forklarer den assisterende revisjonsdirektøren. – Det kan handle om alt fra komplekse merverdiavgiftspørsmål via personalsaker til mislighold og lovbrudd. Her er høy etisk standard et like viktig krav som faglig soliditet. Dessuten må vi trå til med redegjørelser, presentasjoner og kurs innimellom.

– Mange oppdrag handler i stor grad om å være sparringspartner og foreslå forbedringer i rutiner og prosedyrer, sier Finstad Ledaal. – Vi holder fast på samfunnsoppdraget vårt, inkludert etiske verdier og retningslinjer. Visjonen vår, «på vakt for fellesskapets verdier», deler vi med NKRF-kontroll og revisjon i kommunene, vår nasjonale bransjeorganisasjon, som vi er tilsluttet.

Spennende framtid
De to kollegene lover den nytilsatte spennende tider framover. – En relativt ny kommunelov og ny lov om interkommunale selskaper på trappene gjør at faglige utfordringer står i kø, sier Harsvik Smith-Tønnessen. – Vi er også aktivt involvert i utviklingen av nye digitaliserte løsninger. Vi trekker dessuten veksler på andre fagmiljøer, inkludert Rogaland revisjon, som vi har utstrakt samarbeid med.

Finstad Ledaal føyer til: – Så er det lov å skryte av et godt, kjønnsmessig balansert og relativt ungt arbeidsmiljø med gode betingelser. En ekstra bonus er nok at offentlige revisjoner blir ferdige allerede i april, i motsetning til privatsektors frister godt inn i sommermånedene. Det er med på å gjøre oss til en arbeidsplass som ikke kommer for mye på kant med småbarnsfamiliens krav!

  

Rita Yggeseth har vært i Agder Kommunerevisjon i fire år. Ikke nøl med å søke er hennes oppfordring! Her står hun sammen med Monica Harsvik Smith-Tønnessen i sjøkanten.

Rita Yggeseth, også hun statsautorisert revisor, er den sist ankomne i Agder Kommunerevisjon. – Det er riktignok fire år siden jeg begynte, sier hun. – Men her gror du ikke fast i kontorstolen, og jeg kan i høyeste grad bekrefte den positive beskrivelsen fra Monica og Torjus. Fra første stund følte jeg meg hundre prosent ivaretatt, og oppgavene er utrolig varierte og ikke minst meningsfylte. Til kandidater som føler seg kallet, vil jeg bare si: Ikke nøl med å søke!

     


FOR MER INFORMASJON KONTAKT Bjørn Åstveit

Bjørn Åstveit
Hodejeger

Julie Monsen

Julie Monsen
Rådgiver