Om Personalhuset Agito HealthCare

Vi tilbyr oppdrag til sykepleiere, spesialsykepleiere og annet helsepersonell til korte og lengre oppdrag i hele Norden. 

Dette gjør vi gjennom å:

  • Ta ansvar for å løse alle praktiske utfordringer for vårt personell - f.eks. bosted, arbeidavtaler, informasjon, etc.
  • Ha tilgang på store databaser med helsepersonell som er interessert i å arbeide på ulike steder i Norden for kortere og lengre perioder innen ulike spesialistområder
  • Ta ansvar for at sertifiseringer er oppdaterte og korrekte

Personalhuset Agito HealthCare står for reise og bolig, kontakt våre helsefaglige rådgivere for vilkårene.

Autorisasjon
Norsk autorisasjon er et krav for å arbeide som helsepersonell i Norge. Følg linken.