Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Dronning Mauds gt. 10, 2 etg.
0250 Oslo

Postadresse:
Postboks 1844, Vika
0123 Oslo 

[ Les mer ]

 

Strategi og Forretningsutvikling - Ansatte

Kristian Sundbye
Leder Strategi & Forretningsutvikling
Direkte tlf: +47 98 29 51 15/
kristian.sundbye@personalhuset-sg.com

Espen Dypdalen Nilssen
Tilbud- og anbudsansvarlig
Direkte tlf: +47 93 22 25 33/
espen.dypdalen.nilssen@personalhuset-sg.com

Marit Danielsen
System og markedskoordinator
Direkte tlf: +47 46 92 77 25/
marit.danielsen@personalhuset-sg.com

Wenche Moe
Markedskoordinator
Direkte tlf: +47 98 29 51 11/
wenche.moe@personalhuset-sg.com