Personalhuset Consulting & Outplacement

Personalhuset Consulting & Outplacement er et eget fagmiljø med rådgivere med lang og bred erfaring fra utvikling av mennesker og organisasjoner.

Vi tilbyr rådgivning, planlegging og gjennomføring av nedbemannings- og omstillingsprosesser. Vi gir støtte gjennom prosessen for både ledere og medarbeidere, med omsorg og positivt resultat. 

En god prosess ivaretar employer brand, og bidrar til ro og fokus på fremtid og verdiskapning gjennom en krevende periode. 

Våre rådgivere gir råd og veiledning til ledere, tillitsvalgte og ansatte ved omstilling. Vi ivaretar overtallige ved nedbemanning slik at tidligere ansatte får bistand fram mot ny jobb. 

Vi har også et erfarent rådgivermiljø innenfor Human Resources Management.

Spisskompetanse

Personalhuset Consulting & Outplacement har spisskompetanse innen endringsledelse, outplacement, karriererådgivning og bistand over i ny jobb. Vi jobber med virksomheter innenfor privat og offentlig sektor.

Vårt fagmiljø kan også bidra til økt intern mobilitet og utnyttelse av humankapitalen gjennom skreddersydde løsninger innenfor;

  • HR strategi, HRT og helhetlige HRM løsninger
  • Organisasjonsutvikling
  • Prestasjonskultur
  • Kompetansekartlegging og –utvikling
  • Talentidentifisering og talentutvikling
  • Coaching i jobb av både ledergrupper, ledere, team og medarbeidere

For oss er det viktig å bidra til omstilling uten konflikt. Vi bidrar til utarbeidelse av strategi, plan og gjennomføring av omstillingsprosessen. Målsettingen er å bevare produktiviteten i virksomheten gjennom hele prosessen og bidra til at de som avslutter sitt arbeidsforhold kommer over i ny riktig jobb. Personalhuset Consulting & Outplacement har kandidater i program fra alle nivåer og fra organisasjoner i ulike sektorer.

Vi leverer våre omstillingstjenester på landsbasis.

Forespørsel Consulting & Outplacement

Behov for bistand fra Consulting & Outplacement? Send en uforpliktende forespørsel og vi kontakter deg innen 24 timer, mandag til fredag.