Personalhuset Consulting & Outplacement

Personalhuset Consulting & Outplacement er et eget fagmiljø med rådgivere med lang og bred erfaring fra utvikling av mennesker. Vi gir støtte gjennom prosessen for både ledere og medarbeidere, med omsorg og positivt resultat. En god prosess ivaretar employer brand, og bidrar til ro, fokus på fremtid og verdiskapning gjennom en krevende periode. 

Våre rådgivere gir råd og veiledning til ledere, tillitsvalgte og ansatte ved omstilling. 

Vi ivaretar overtallige ved omstilling og nedbemanning slik at de berørte får bistand på veien mot ny jobb. 

Spisskompetanse

Personalhuset Consulting & Outplacement har spisskompetanse innen outplacement, karriererådgivning og bistand over i ny jobb. Vi jobber med virksomheter innenfor privat og offentlig sektor.

Vårt fagmiljø kan også bidra til økt intern mobilitet og ressursutnyttelse gjennom skreddersydde:

  • Karriereprogram
  • Job Management Program
  • Kompetansekartlegging og –utvikling
  • Coaching i jobb 

For oss er det viktig å bidra til omstilling uten konflikt. Målsettingen er å bevare produktiviteten i virksomheten gjennom hele prosessen og bidra til at de som avslutter sitt arbeidsforhold kommer over i ny riktig jobb. 

Personalhuset Consulting & Outplacement har kandidater i program fra alle nivåer og fra virksomheter i ulike sektorer.

Vi leverer våre omstillingstjenester på nordisk basis med lokale rådgivere.

Forespørsel Consulting & Outplacement

Behov for bistand fra Consulting & Outplacement? Send en uforpliktende forespørsel og vi kontakter deg innen 24 timer, mandag til fredag.